Zapraszamy do Siedlec, Zwiedzamy Siedlce, Zapraszamy do Siedlec, Zwiedzamy Siedlce

 

Informacje fotograficzneFamilijne

 

 

 
    Ludzie Siedlec  

 

 

ks.  Jan Niedziałek

Anna i Zofia NagórkaFeliks Nagórka

Leonard NagórskiKazimierz Nagórka

Aleksander Nagórka

 

Kazimierz Hozer

Henryka Szmurłówna

por. Tadeusz Popek

Absolwent LO1 Skorupka Kazimierz

Gimnazjum W. Szwedowskiego

Trzej bracia

Stanisław Maciejewski

Ignacy Płażewski, sam o sobie

Marian Jackowiak,  65 lat od matury w LO1

Ogonowski Wincenty   222 pp

Gen. Jan Maria Pióro  Starobielsk

Franciszek Kaczor

por. Bogumił Sikorski  i kpt. Franciszek Barszczewski

 

 

Znani siedlczanie

Jedną z osób, która nieodłącznie kojarzy się z Siedlcami jest o. Leon Knabit.

W Siedlcach ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa W Siedlcach jako Stefan Knabit" (tak figuruje na liście absolwentów).

. A w latach 1948-1954 odbył studia seminaryjne w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach, gdzie przyjął święcenia kapłańskie.

zdjęcie nadesłane przez Pana Mariana J. z Poznania

Ojciec Leon Knabit to osoba niezwykle lubiana: kaznodzieja, autor książek, programów telewizyjnych i radiowych. Od kilku lat jest też Honorowym Obywatelem Miasta Siedlce. Jak się kocha miasto, to miasto również odwdzięcza się miłością” – stwierdził o. Leon Knabit.

Ojciec Leon Knabit odebrał 30 maja bieżącego roku Laur Krakowa XXI wieku. Nagroda ta przyznawana jest od siedmiu lat dla wybitnych osobowości miasta.

 

Inne znane i sławne osoby z Siedlec i okolic to:

 

Lidia Chojecka

30 lat. Wychowanka siedleckiej Pogoni, ostatnio w Warszawiance. Od wielu lat w światowej elicie w bieganiu na średnich dystansach. Ma na koncie liczne rekordy Polski i medale wywalczone na imprezach rangi mistrzowskiej. Ostatnio – złoto na 1500 i 3000 metrów w Halowych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Uznana najlepszą zawodniczką tych mistrzostw. Startowała w olimpiadach w Sydney i Atenach.

 

Piotr Siwkiewicz

45 lat. Aktor filmowy i teatralny. Najgłośniejsze jego filmy to druga połowa lat 80.: “Yesterday”, “Pociąg do Hollywood”, “Marcowe migdały”. Widać go było również w popularnym serialu “Sfora”. Obecnie w zespole Teatru Dramatycznego w Warszawie.

 

Paweł Nasiłowski

Obecnie zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej. Laureat jednej z najważniejszych nagród dla funkcjonariuszy publicznych – nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego z 2004 roku. Współtwórca i prezes Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach – organizacji zajmującej się m.in. wsparciem wychodzących na wolność więźniów. Twórca pierwszego w Polsce więziennego domu kultury.

 

Joanna Żółkowska

Joanna Żółkowska (ur. 6 marca 1950 w Siedlcach) - polska aktorka filmowa; siostra aktorki Jolanty Żółkowskiej, matka aktorki Pauliny Holtz.

Filmografia:

1972: Szklana kula

1976: Smuga cienia

1977: Lalka, jako Marianna

1981: Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy, jako Katarzyna Frankowska

1981: Wojna światów - Następne stulecie

1991: Rozmowy kontrolowane

1995: Młode wilki

1997: 2007: Klan, jako Anna Surmacz-Koziełło

2003: Zróbmy sobie wnuka, jako Gienia Koselowa

 

Jolanta Żółkowska

Jolanta Żółkowska (ur. 7 marca 1955) - polska aktorka filmowa; siostra aktorki Joanny Żółkowskiej, była żona aktora Krzysztofa Kołbasiuka, który zmarł dnia 3 marca 2006 roku w Warszawie.

Filmografia:

1976: Barwy ochronne

1986: Zmiennicy

1980-2000: Dom, jako Basia Lawinówna

 

Bogdan Brzyski

Bogdan Brzyski (ur. 29 października 1973 w Krakowie), polski aktor filmowy. Przez jakiś czas mieszkał w Siedlcach. Członek zespołu Starego Teatru w Krakowie, w 1998 roku ukończył studia na Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej we Wrocławiu.

Filmografia:

1997-2007: Klan - jako dostawca z hurtowni leków

1997: Our Gods Brother

1997: Dla Fedry - jako Hipolit

1997: Matka Courage i jej dzieci

1997: Skarb szeryfa - jako Tomasz Brylski

1998: Julia - jako Baltazar

1999: Lato w Nohant - jako Fernand

2000-2007: Plebania - jako wikariusz Adam Potoczny

 

Honorowi Obywatele Siedlec:

lista z książki wydanej w 2008r. Siedlce - Miasto Przyjazne

 

Lista sławnych, aczkolwiek nieżyjących już siedlczan:

 

Arct Bohdan Stanisław  1914-1973

Bohdan Stanisław Arct (1914-1973), mjr pil. WP i RAF,  pisarz, autor książek o tematyce lotniczej. Należy do grona prozaików zajmujących ważne miejsce w polskiej literaturze współczesnej. Jego twórczy dorobek obejmuje 43 utwory (kilka tłumaczonych na jęz. ang. i niem.) o łącznym nakładzie ponad 4 miliony egzemplarzy.
Z wykształcenia  grafik. Transformację zawodową związał z ogromem przeżyć i doświadczeń ostatniej wojny, jakie przyniosła mu służba
w polskich i alianckich jednostkach lotnictwa.

 

 

Asłanowicz Mieczysław 1880-1924

Nauczyciel siedleckich szkół średnich, dyrektor gimnazjum. Zwolennik nowoczesnych metod nauczania. Patriota i społecznik.

 

 

Barszczewska-Michałowska Jadwiga 1884-1966

Pedagog, założycielka i dyrektor szkoły. Wprowadzała bardzo postępowe w tamtym okresie metody nauczania - pracę laboratoryjną i warsztaty.

zdj. z kalendarza 2001-2002 wydanego z okazji IV Zjazdu Absolwentów i Wychowanków Liceum im. Królowej Jadwigi 23-09-2000r.

 

Buczyńska Ziuta 1910-2002

zdjęcie pochodzi z książki J.Zielińskiej "Niedziela w Siedlcach".

Drugie zdjęcie nadesłała pani Jadwiga D. z Wrocławia

Artystka, tancerka. W 1936 r. na Olimpiadzie w Berlinie została zaliczona do pierwszej grupy światowych tancerzy. Występowała w wielu krajach Europy.

 

NOTKA BIOGRAFICZNA
- Józefa Buczyńska ( z.d. Wołosz) urodziła się 19.03.1910 roku w Siedlcach.

Ojciec pracował na kolei ,a matka prowadziła dom.

W Siedlcach ukończyła gimnazjum im. Królowej Jadwigi.
- W wieku 18 lat wyszła za mąż i oboje z mężem przenieśli się do Warszawy, gdzie rozpoczęła naukę w Szkole Tańca i Rytmiki Janiny Mieczynskiej.
- W roku 1933 na l Międzynarodowym Konkursie Tańca Artystycznego w Warszawie otrzymała nagrodę ufundowaną przez Towarzystwo Sztuk Pięknych w Warszawie - za najlepiej wykonane tańce ludowe.
- W roku 1934 - na II Międzynarodowym Konkursie tańca artystycznego w Wiedniu zdobyła pierwszą nagrodę - ten fakt postawił ją w gronie czołowych tancerek świata.
- W roku 1935 studiowała w Monachium na dwóch wybitnych uczelniach : „Gunter Schule" i „Baiett _ Godlewski".
- W roku 1936 uczestniczyła w imprezach towarzyszących Igrzyskom Olimpijskim w Berlinie
- Do końca 1936 r. i na początku 1937 roku dała turnee artystyczne po Europie m. innymi w Sztokholmie, Warszawie, Berlinie, Belgradzie, Zagrzebiu i Budapeszcie, Rydze i Wilnie.
-Wkwietniu 1937 r. z polską grupą baletową Jana Cieplińskiego występowała w Czechosłowacji, na Węgrzech i w Niemczech i na koniec w wielu miastach Polski.
- W latach 1938 - 1939 występowała wielokrotnie na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie. Pojechała też do Paryża na otwarcie Polskiego Pawilonu na Wystawie Międzynarodowej.
- Przez całą okupację mieszkała z mężem w Warszawie - do momentu wybuchu Powstania Warszawskiego. Po stłumieniu Powstania męża wywieziono do Niemiec zaś Buczyńska<io obozu przejściowego w Pruszkowie
- Z tego obozu po kilku miesiącach wróciła do matki do Siedlce - w Warszawie jej dom już nie istniał.
- Po zakończeniu wojny rozpoczęła pracę pedagogiczną w Siedlcach z dziećmi, młodzieżą i potem z dorosłymi.
- Jednocześnie też występowała jako solistka tańcząc zarówno na scenie siedleckiej, jak i jeżdżąc po Polsce. Prowadziła zajęcia taneczne w Siedleckiiri Domu Kultury - (z którym była związana jako jego pracownik do momentu przejścia na emeryturę.), w jednostce wojskowej, siedleckiej Szkole Muzycznej i różnych ogniskach i szkółkach tanecznych.
- W roku 1962 wraz z muzykiem Konstantym Domagała i polonistką Ireną Gawryjołek - utworzyli Zespół Pieśni i Tańca -„PODLASIE „ - którego choreografem była

przez wiele pierwszych lat jego istnienia. Ziuta Buczyńska jest autorką szeregu układów choreograficznych tego respołu,
- Za działalność kulturalną na terenie Siedlec była odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi odznaczeniami, dyplomami i nagrodami Ministra Kultury i Sztuki. W Muzeum Siedlec -jej zdjęcia i notki biograficzne są umieszczone w ramach stałej ekspozycji muzealnej.
- W roku 1997 - Rada Miast Siedlec przyznała Buczynskiej tytuł Honorowego Obywatela Siedlec .
- Zmarła 08.12.2002 roku przeżywszy 92 lata.
W przypadku nadania jej imienia jednej z ulic w Siedlcach - konieczna będzie nazwa;
„ ul. Ziuty Buczyńskiej „ gdyż pod tym pseudonimem artystycznym była znana przed wojną i z tym pseudonimem była
zawsze kojarzona w czasie jej pracy pedagogiczno - choreograficznej w Siedlcach.

 

nota pochodzi z uzasadnienia o nadanie nazwy ulicy w Siedlcach

 

 

Ciekot Szczepan 1885-1964

Działacz chłopski. W okresie międzywojennym poseł na Sejm z ramienia PSL Aktywny działacz spółdzielczości i oświaty wiejskiej. Wzorowy rolnik, wprowadzał nowoczesne metody gospodarowania, jako pierwszy w okolicy założył gospodarstwo warzywno- nasienne.

RGO (Rada Główna Opiekuńcza) w Siedlcach

(Polnisches Hilfskomitee)

Zdjęcie wykonane przed siedzibą RGO (budynek dawnego PCK od strony podwórza) przy ul. 1. Maja 42 z okazji wizytacji dokonanej w roku 1942 przez przewodniczącego RGO, hr. Adama Ronikera

Siedzą od lewej:

1.      Szczepan Ciekot rolnik z Chodowa, pow. Siedlce (były senator II RP, wspomagał RGO, dostarczając żywność)

2.      Marian Piesiewicz, sędzia, prezes RGO w Siedlcach (ojciec Krzysztofa Piesiewicza, reżysera i senatora)

3.      hr. Adam Roniker prezes RGO

4.      ?

5.      Marian Baehr, inżynier, delegat RGO na okręg warszawski

Stoją od lewej (niektórzy z pracowników RGO):

1.      Halina Chejło, kierowniczka świetlicy i działu pomocy dzieciom

2.      Jan Wiesławski, profesor gimnazjum

3.      Irena Andrzejewska, kierowniczka stołówki

4.      ?

5.      Gąsowski

6.      Zofia Świerczyńska

7.      Izabella Metrycka, sekretarka

8.      Stefan Zemło, księgowy

9.      ?

10.  Stanisław Izdebski, magazynier

11.  ?

12.  ?

13.  ?

14.  Jan Bednarczak, kierownik łączności z terenem

15.  Zdzisław Andziak, kierownik biura RGO w Siedlcach

Zdjęcie pochodzi z albumu Haliny Chejło, zmarłej w 1951r.
Skanował i przekazał Marian Jackowiak, Poznań 2009

 

 

Fogiel Aleksander 1910-1996

zdjęcje ze strony http://www.filmpolski.pl/fp/index.php/11626

Aktor. Był synem maszynisty kolejowego. Ukończył Gimnazjum Realne w Siedlcach i Technikum Kolejowe oraz kursy wieczorowe Miejskiej Szkoły Rysunku i Zdobnictwa w Warszawie. Przez dwa lata praktykował u dekoratora teatralnego Wincentego Drabika. Pierwsze prace zawodowe w tej dziedzinie wykonał w Teatrze Wojska Polskiego na Pradze w Warszawie. Tam też debiutował jako aktor. W l. 1928-39 grał w teatrach wojskowych, m. in. w Teatrze Garnizonowym w Siedlcach, którym kierował pełniąc jednocześnie funkcję scenografa i aktora. Wystawiał tam m. in. sztuki własnego autorstwa. Jednocześnie pracował na kolei. Okupację spędził w Siedlach prowadząc drobny handel chemikaliami. Po oswobodzeniu miasta ponownie zajął się teatrem. Z polecenia gen. Karola Świerczewskiego założył Frontowy Teatr Artylerii II Armii WP (1945). Potem pracował w Teatrze Polskim we Wrocławiu (1947-49), Dramatycznym w Częstochowie (1949-51), Dramatycznym w Szczecinie (1951-52), Dramatycznym w Poznaniu (1952-59), Powszechnym w Łodzi (1959-61, 1963-79), im. S. Jaracza w Łodzi (1961-63), im. Osterwy w Gorzowie (1979-81). Ogółem Fogiel wyreżyserował 68 sztuk, zaprojektował 38 scenografii, napisał 17 sztuk. Zagrał 378 ról teatralnych. Był dyrektorem pięciu teatrów. Zakładał i kierował Teatrem Lalki i Aktora "Pleciuga" w Szczecinie. Zagrał w ponad 100 filmach.

Jego żoną była Lucyna Łakomówna, przymusowo wysiedlona z Poznania do Kotunia w grudniu 1939r. Poznali się w Siedlcach. Lucyna przez wiele lat była pierwszą tancerką, a potem instruktorką tańca w Operze Łódzkiej (dopisek p. M.Jackowiak z Poznania).
 

Frankowski Eugeniusz 1884-1962

Archeolog, etnolog, iberysta. Prowadził szerokie badania archeologiczne i antropologiczne w Polsce i za granicą. Brał czynny udział w kongresach etnograficznych w kraju i za granicą.. Opublikował kilkadziesiąt prac naukowych.

 

Jamrozik Adam Mieczysław 1906-1966

Nauczyciel, w okresie okupacji czynnie uczestniczył w tajnym nauczaniu. Animator kultury, aktor.

 

Jastrzębski Zygmunt 1875-1925

Bankowiec, odgrywał wybitną rolę w sferach finansowych Chin i Rosji. Na polecenie Józefa Piłsudskiego został ministrem skarbu.

 

Lada- Maciągowa Małgorzata 1881-1969

Malarka. Od wczesnej młodości odznaczała się wybitnym talentem. Otrzymała wiele nagród, wyróżnień i medali. Dorobek artystyczny malarki znajduje się w Muzeum Regionalnym w Siedlcach i Muzeum Narodowym w Krakowie.

 

Mikulski Józef 1888-1969

Pedagog w siedleckich gimnazjach. Archeolog, regionalista. Z jego inicjatywy powstała pierwsza w

Siedlcach ekspozycja muzealna związana z regionem.

 

Pankiewicz Eugeniusz 1857-1898

Kompozytor, pianista, pedagog. Występował jako solista i kameralista na koncertach w kraju i za granicą. W twórczości nawiązywał do folkloru i muzyki ludowej.

 

Przeździecki Henryk 1873-1939

Biskup siedlecki. Przeniósł stolicę biskupią z Janowa Podlaskiego do Siedlec. Szczególne zasłużony w pracy mającej na celu złagodzenie konfliktów religijnych w odradzającym się państwie polskim.

W 1929 r. zorganizował w Siedlcach Kongres Eucharystyczny.

 

Świrski Ignacy 1885-1968

Biskup diecezji siedleckiej. Ze względu na niezwykłą troskę o biednych i opuszczonych przypisano mu tytuł "ojca ubogich".

 

 

 

Woszczerowicz Marian Jacek 1904-1970

 

zdj. ze zbiorów Muzeum

Aktor, reżyser. Urodził się w Siedlcach, gdzie ukończył gimnazjum. W 1922 roku zdał maturę, po czym dwukrotnie składał egzamin do zespołu Reduty, której był słuchaczem w sezonie 1924/25.
 W latach 1925-27 należał do wileńskiego zespołu Reduty, grał tam pomniejsze role i pełnił funkcje administracyjne, był garderobianym i statystą. W czerwcu 1927 roku zdał egzamin aktorski ZASP-u. Grał w Płocku, Bydgoszczy, Warszawie, Łodzi, Poznaniu. Przez II wojną światową zagrał ponad sto ról w teatrze oraz w filmie i radiu. W latach 1939-41 występował w Grodnie i Białymstoku, wraz z Węgierką prowadził studio aktorskie. W 1944 wyreżyserował w Teatrze I Armii Wojska Polskiego w Lublinie "Wesele", z zespołem dotarł w marcu 1945 do Łodzi. W 1948 grał gościnnie w teatrach: Śląskim i Starym. W tymże roku związał się z teatrami warszawskimi: Rozmaitości, Polskim, Narodowym.


 

 

Winter Antoni 1910-1988

Wieloletni nauczyciel w siedleckich szkołach. Społecznik, regionalista. Autor monografii historycznej "Dzieje Siedlec".

 

 

Żybura Maria 1912-1995

Pedagog i działacz społeczny, animatorka sportu i rekreacji, krajoznawca. Założycielka i wieloletnia działaczka Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Propagatorka sportu i rekreacji rodzinnej.

Źródło: http://www.siedlce.um.gov.pl/miasto/slawni_siedlczanie.php

 

 

markopm                                                                                                                                                                                                                 Ostatnia aktualizacja   19.06.2018