Zapraszamy do Siedlec, Zwiedzamy Siedlce, Zapraszamy do Siedlec, Zwiedzamy Siedlce

 

Informacje fotograficzneFamilijne

 
 
    Siedlce - Siedlczanin  

 

Bogumił Sikorski i Franciszek Barszczewski  (22 PP Siedlce)

 

Jestem wnuczką por Bogumiła Sikorskiego i cioteczną wnuczką kpt Franciszka Barszczewskiego, obaj z DKPR 22 pp.

 

Na pierwszej zdjęciu jest kpt Franciszek Barszczewski (1903-1941?),

uczestnik Bitwy pod Frankopolem 19.08.1920, dowódca DKPR 22 siedleckiego pp w latach 1932-35, potem w KOP.

 

Na drugim zdjęciu widzimy por Antoniego Kazimierczaka (zamordowany w Stutthof), "Niunię" z Barszczewskich Sikorską 1910-2000,

(siostrę kpt Franciszka Barszczewskiego i jednocześnie żonę por Bogumiła Sikorskiego, badam obecnie jej rolę w konspiracji)

oraz por Bogumiła Sikorskiego 1910-1939? 1940?, (22pp, 95 rez pp, wykładowca DKPR 22 pp,

dowódca obrony przeciwlotniczej Siedlec we wrześniu 39, zamordowany przez NKWD)

Zdjęcie to zostało wykonane w Siedlcach w maju 1939r 

Zdjęcia pochodzą albo z jesieni 1934, albo z wiosny 1935.

Na trzecim zdjęciu ppor Bogumił Sikorski w środku obok cywila, obok niego ppor Antoni Molski, trzecim oficerem może być Antoni Kazimierczak.

B. Sikorski i A. Kazimierczak byli przyjaciółmi z jednego rocznika Szkoły Podchorążych Piechoty i Szkoły Oficerskiej w Ostrowii Mazowieckiej, promocja 1934 i razem zostali przydzieleni do 22 siedleckiego pp.

Nie jestem pewna, czy z tej samej promocji nie był też A. Molski.

 

Na czwartym zdjęciu na górze widzimy kpt Franciszka Barszczewskiego, po lewej siedzi wtedy ppor Bogumił Sikorski.

 

Nie mam wiedzy w jakich okolicznościach zostały zrobione te zdjęcia i kim jest ten cywil i damy.

Może ktoś będzie w stanie rozpoznać widoczne tu osoby?

(napisała Pani Dorota Olech)

 

Franciszka "Niunia" z Barszczewskich i Bogumił Sikorski 10 kwietnia 1939.

To był chyba pierwszy ślub w Siedlcach po złagodzeniu przepisów dotyczących zawierania ślubów przez oficerów.

Wcześniej wolno było się żenić dopiero kapitanom i to z kobietami, któte zostały zaakceptowane przez dowódcę pułku, miały odpowiednie wykształcenie i najlepiej wyuczony zawód, oraz po wniesieniu posagu.

Po złagodzeniu przepisów wolno było zawierać związki małżeńskie także porucznikom, wymogi w stosunku do żon pozostały niezmienione,

a wysokość posagu wyznaczało ministerstwo wyliczając róznicę między pensją porucznika i kapitana pomnożoną przez ilość miesięcy

brakujących do dnia przewidywanego awansu.

(napisała Pani Dorota Olech)

kpt Franciszek Barszczewski I połowa lat 30-tych

 

Przesyłam kolejne zdjęcie por Antoniego Kazimierczaka i por Bogumiła Sikorskiego.

Zdjęcie zostało zrobione w Siedlcach 3 maja 1939r.

Patrząc na stan oficerek porucznicy udawali się na uroczystości.

Białe rękawiczki w ręku por Sikorskiego i kotylion na jego piersi, widoczne dokładnie w powiększeniu, świadczą o tym,

że por. Bogumił Sikorski był w poczcie sztandaru 22 siedleckiego pp.

(napisała Pani Dorota Olech)

 

 

Dzisiaj przesyłam zdjęcie kpt. Franciszka Barszczewskiego zrobione w czasie ćwiczeń, lub manewrów.

Kapitan Barszczewski był dowódcą DKPR 22 pp w latach 1932-35.

                                                                                                                                   (napisała Pani Dorota Olech)

 

zdjęcie por Bogumiła Sikorskiego w trakcie prowadzenia zajęć DKPR 22 pp.

                                                                                                                                           (napisała Pani Dorota Olech)

 

Zrobiono je późną w czerwcu 1932 na zakończenie Kursu Unitarnego w Różanie.

Zdjęcie to jest dużą ciekawostką historyczną.

Obok Bogumiła Sikorskiego siedzi Zygmunt Szendzielarz (w środku), późniejszy Łupaszka.

                                                                                                                                      (napisała Pani Dorota Olech)

 

 

 

 

markopm                                                                                                                                                                                                                 Ostatnia aktualizacja   27.08.2018