Urodziła się w Pradze[2][3] jako córka Jana Antoniego Waldsteina (Johann Anton von Waldstein) i Anny Waldstein. W wieku 14 lat dnia 30 października 1726 tamże wyszła za mąż za Michała Czartoryskiego.

Od 1770 do 1790 roku była dziedziczką Radzymina. Wybudowała w Radzyminie pałac[a] otoczony parkiem krajobrazowym. Ufundowała kościół murowany, wzniesiony w latach 1779-1780, projektu królewskiego architekta Jana Chrystiana Kamsetzera.

Aleksandra Ogińska (1730-1798)

Była córką Fryderyka Michała Czartoryskiego i Eleonory Moniki Waldsteinówny. Wyszła za mąż w 1748 r. za Michała Antoniego Sapiehę, a następnie rok po jego śmierci, w 1761 r. za hetmana wielkiego litewskiego Michała Ogińskiego. Po śmierci ojca odziedziczyła w 1775 r. miasto Siedlce z siedmioma przyległymi folwarkami. Wpłynęła na rozwój ekonomiczny i kulturowy miasta. (wikipedia)