Zapraszamy do Siedlec, Zwiedzamy Siedlce, Zapraszamy do Siedlec, Zwiedzamy Siedlce

 

Informacje fotograficzneFamilijne

 

 

 
    Antoni Winter  - autor książek o  historii Siedlec  

 

Książki autorstwa Antoniego Wintera

Początki Siedlec z 1939r.

Dzieje Siedlec z 1969r.

 

Historia Siedlec pisana ręką historyka mgr. Antoniego Wintera w kronice szkolnej jednej ze szkół siedleckich.

 

 

Siedlce powojenne w opisie z 1962r. Antoniego Wintera

 

Siedlce zostały wyzwolone przez wojska Armii Radzieckiej. Całkowite wyzwolenie miasta nastąpiło dnia 28 lipca 1944r. Oddziały Armii Radzieckiej toczyły walkę wokół Siedlec przez 7 dni tj, od 21 do 28 lipca 1944r. Południowa część miasta została wyzwolona parę dni wcześniej. Niemcy opuszczając miasto zburzyli i spalili cały szereg budynków. Miasto w wyniku walki uległo dużemu zniszczeniu. Zburzone zostało prawie doszczętnie centrum miasta W dużej mierze zniszczenia te zostały obecnie zlikwidowane przez rozwinięte na szeroką skalę budownictwo mieszkaniowe. Miasto Siedlce w porównaniu z okresem międzywojennym zmieniło się zasadniczo. Obecnie istnieje w Siedlcach szereg instytucji różnorodnych resortów przemysłowych, główniejsze z nich to:

 

1. Państwowe Zakłady Jajczarsko Drobiarskie,

2. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska (z fabryką produkującą mleko w proszku),

3. Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego, jako delegatura Łódzkiego Przemysłu Dziewiarskiego (zatrudniające 1600 osób),

4. Państwowa Firma Budownictwa Mieszkaniowego,

5. Fabryka Zabawek „MIŚ” (zatrudnia 350 osób),

6. Okręgowa Dyrekcja Lasów Państwowych,

7. Państwowe Zakłady Zbożowe,

8. PKS Oddział 13 w Siedlcach,

9. Państwowe Zakłady Stolarskie,

10. Siedlecki Węzeł Kolejowy PKP (zatrudnia około 5 000 osób),

11. Państwowy Przemysł drzewny (z tartakiem),

12. Centrala Przemysłu Naftowego,

13. Państwowe Przedsiębiorstwo Przetworów Mięsnych (z rzeżnią),

14. Siedleckie Przedsiębiorstwo Energetyki,

15. Powszechna Spółdzielnia Spożywców,

16. Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni,

17. Spółdzielnia inwalidów (181 osób),

18. Spółdzielnia Przodownik (171 osób),

19. Spółdzielnia Podlasie kaflarnia (91 osób),

20. Spółdzielnia Reymonta (73 osoby),

21. Spółdzielnia Metalowiec ((102 osoby),

22. Spółdzielnia Podlasie Skórzana (135 osób),

23. Spółdzielnia Introdruk (43 osoby),

24. Spółdzielnia Przyszłość (85 osób),

25. Spółdzielnia Podlasiaka (169 osób),

26. Spółdzielnia Kuśnierzy (43 osoby),

27. Spółdzielnia Wiebranżowa Pracy (60 osób),

28. Spółdzielnia Warzywniczo-Ogrodnicza (45 osób)

 

W Siedlcach znajduje się cały szereg różnorodnych firm (między innymi około 25 sklepów prywatnych). Przedsiębiorstwa pprodukcyjne, jak młyny, masarnie, i piekarnie – 17 placówek, a także znajdują się placówki prywatnego rzemiosła usługowego (256). Placówki przemysłu, handlu i usług rzemieślniczych sektora prywatnego spełniają rolę pozytywną. Uzupełniają one przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielcze. Miasto Siedlce w dużej mierze szczególnie pod względem usług rzemieślniczych obsługują teren powiatu siedleckiego, którego mieszkańcy według przyjętych tradycji zaopatrują się w niezbędne artykuły w mieście.

 

 

 

Antoni Winter i pozostałe grono pedagogiczne Tech. Mech. w  Siedlcach - 1966r.

Antoni Winter (drugi z lewej)

 

 

 

 

 

 

markopm                                                                                                                                                                                                                 Ostatnia aktualizacja   01.03.2013