Zapraszamy do Siedlec, Zwiedzamy Siedlce, Zapraszamy do Siedlec, Zwiedzamy Siedlce

 

Informacje fotograficzneFamilijne

 
 
    Siedlce -  Co ciekawego można znaleźć  w książkach dotyczących Siedlec?  

 

Pisać każdy może tylko czy musi ? 

Jeśli ktoś znajdzie błędy w książkach dotyczących Siedlec, proszę o informacje przez "kontakt". 

 

14.08.2013r. Kilka rewelacji

 


2.01.2013r.

Subject: RE: Waclaw Popek

To ciekawe, że świadek tak się pomylił?

Fragment z mego eseju o PUBP w Siedlcach:

 

Mimowolnym świadkiem „narodzin” komunistycznej policji politycznej w Siedlcach był Stanisław Jaszczuk „Zielony”

 (zastępca komendanta powiatowego BCh):

            Na następny dzień [początek sierpnia 1944 r.] już z biało-czerwoną opaską Rady Narodowej znów przyglądałem się czołgom w dalszym ciągu wyrywającym bruk z ulic naprzeciw poczty i umundurowanym dziewuszkom z ekipy roboczej, które te wyrwy naprawiały. Przy punkcie kontrolnym zatrzymał się samochód i wylazło z niego ogromne chłopisko. Wyglądał na bardzo utrudzonego, w stopniu majora czerwonoarmisty. Rozejrzał się dookoła, a widząc moją opaskę na rękawie zwrócił się do mnie zapytaniem w dość dobrej polszczyźnie: - Gdzie tu jest hotel „Wiktoria” [właściwie to był nieistniejący już hotel i restauracja „Victoria” przy ulicy Pułaskiego 15]? Wskazałem mu gruzy spalonego hotelu. Spojrzał na zegarek i szybko tam poszedł.

            Nie byłbym w konspiracji, gdybym za dwadzieścia minut nie poszedł za nim. Skradając się jak kot, usłyszałem rozmowę. „Dostaniesz bojców ile ci będzie trzeba”. Wszystko da ci komendant wojenny.” I półgłosem: „Wszystko ściśle według instrukcji.” Nie mogłem się powstrzymać – spojrzałem. W wypalonym pomieszczeniu za stojącą jeszcze ścianą leżał na płaszczu-pałatce major, przed nim wielki rewolwer. Major przewracał i rozkładał zwinięte w rulon zadrukowane karty papieru, a obok klęczał wpatrzony w majora i papiery chudy, oberwany człowiek o nieprzyjemnej pijackiej twarzy w wieku około 45 lat. Usunąłem się cicho, gdyż bałem  się, że major użyłby tego wielkiego rewolweru, gdyby mnie tam zobaczył. Tym klęczącym indywiduum był niejaki Grodzki (imienia nie pamiętam) spod Żelkowa nad rzeką Sekułą. Stał się pierwszym komendantem UB w Siedlcach, który przy pomocy „bojców” od komendanta wojennego Siedlec przejął w posiadanie więzienie i wkrótce zaczął dokonywać strasznych zbrodni. Był poza wszelkim prawem. A ja widziałem jak wysoki major o spokojnym spojrzeniu przekazywał mu władzę na gruzach hotelu „Wiktoria” w kilka dni po zdobyciu Siedlec przez Sowietów.

 

Pani ojciec przewija się w moich książkach

http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/229/9058/miedzy_Bolszewia_a_Niemcami_Konspiracja_polityczna_i_wojskowa_Polskiego_Obozu_Na.html?search=246002

http://prus24.pl/opis,2,8391859355,narodowo_radykalni.htm

Dziękuję za zdjęcia,

Pozdrawiam,

 

 

 


Sent: Friday, March 04, 2011 4:24 PM
 

Niestety nic mi nie wiadomo o działalności ojca w Stronnictwie Narodowym, w czasie mojego dziecinstwa tematy polityczne były mi obce, możliwe ,że nie były poruszane przy dzieciach (ja urodziłam się w 1942r.).Nie mam wiadomości na temat  ewentualnej działalności konspiracyjnej ojca, natomiast taką działalność prowadziła moja babcia Albina Turczyn (matka mamy) oraz wujek Kazimierz Skorupka

Ojciec był synem Stanisława Popka i Aleksandry z Pszczółkowskich, ur.05.04 1906r. w Siedlcach, absolwent gimnazjum W. Szwedowskiego w Siedlcach, następnie student i absolwent Uniwersytetu Warszawskiego wydz. Humanistyczny. Wielki miłośnik historii, co potwierdzają zbiory biblioteki, gdzie były również dzieła Dmowskiego. Studia były być może okazją do działalności o której Pan wspomina, w zbiorach dokumentów rodzinnych nie ma na to żadnego dowodu, umiłowanie historii nigdy nie przełożyło się na wykonywanie zawodu. Był znanym filatelistą, nagradzanym na wielu wystawach, po wojnie aktywnie działającym instruktorem harcerskim.

Po swojej matce przejął restaurację Viktoria ,która mieściła się pod adresem ul. Pułaskiego 15, dziś jest to numer 13, budynek ten nie został zniszczony, na piętrze było się nasze mieszkanie, w którym się wychowałam. Ojciec mieszkał tam do 1964r. Również istniejący w tamtym czasie w oficynie hotel nie ucierpiał w działaniach wojennych.

Ojciec zmarł w Warszawie w 1969r.

                                                                                                                                                      Pozdrawiam  J.P-D


25.10.2010r. Pocztówka

Otrzymałem dzisiaj pocztówkę. Zdjęcie znałem bo już "gdzieś" było zamieszczane.

Uczniowie Gimnazjum Hetmana Żółkiewskiego, a wśród nich Jacek Woszczerowicz.

Nic, dalej pewnie odczuwał bym dumę czytając to nazwisko gdyby nie napis: 222 Pułk Piechoty.

Widząc ten napis, wklepałem go do wyszukiwarki i znalazłem w Wikipedii w informacji o 22 PP informację o 222 ochotniczym Pułku Piechoty

Batalion Zapasowy 22 pp oraz 222 Ochotniczy Pułk Piechoty. W lutym 1919 r. rozkazem Dowództwa Siedleckiego Okręgu Wojskowego powstał w Siedlcach batalion zapasowy 22 pp. Pierwszym d-cą baonu zapas. został kpt. Wacław Kostek-Biernacki. Pełnił on tę funkcję w okresie 06.02.1919-08.10.1920. Zadaniem baonu zapas. oprócz pełnienia służby garnizonowej było szkolenie rekrutów i uzupełnianie nimi stanu 22 pp na froncie. W okresie najtrudniejszych walk z bolszewikami (lipiec-sierpień 1920 r.) baon zapas. 22 pp wraz z siedleckim Komitetem Obrony Narodowej zorganizował w Siedlcach ochotniczy 222 pp, którego d-two objął kpt. Wacław Kostek-Biernacki. 222 pp nie osiągnął stanu większego niż 3 komp. Pod koniec lipca 1. komp. 222 och. pp pod d-twem ppor. Wacława Hankiewicza wysłano nad Bug do obrony odcinka koło Niemirowa i została ona wcielona do 18 pp. 4 sierpnia pozostałe 2 komp. pułku (d-cą 3. komp. był ppor. Otton Pawłowicz) wraz z całym siedleckim garnizonem zostały ewakuowane w kierunku na Dęblin, gdzie przekroczyły Wisłę. Po dotarciu do Radomia żołnierze zostali załadowani do wagonów towarowych i wyruszyli na Śląsk Cieszyński w celu zabezpieczenia granicy z Czechosłowacją. 222 och. pp zakwaterowany został w budynku szkolnym w Skoczowie, po czym po miesiącu powrócił do garnizonu w Siedlcach. Od września do grudnia 1920 r. pułk pełnił służbę kordonową oczyszczając teren Podlasia z bolszewickich niedobitków oraz pełnił służbę wartowniczą w siedleckiej Stacji Koncentracyjnej dla jeńców i dezerterów. W grudniu 222 och. pp został rozwiązany, a jego żołnierze zostali wysłani jako uzupełnienie dla 22 pp. Pod komendą kpt. Biernackiego żołnierze baonu zapas. 22 pp oraz 222. och pp z polecenia "lotnych wojskowych sądów doraźnych" wykonywali na terenie Siedlec wyroki śmierci na dezerterach z Wojska Polskiego oraz ludności sprzyjającej bolszewikom. Kolejnym dcą baonu zapas. został kpt. Jerzy Józef „Oskierka” Kramarczyk i pełnił tę funkcję w okresie 23.10.1920-13.01.1922. W tym czasie baon zapas. przygotowywał siedleckie koszary na powrót 22 pp ze wschodu oraz pełnił służbę garnizonową. Ostatnim dcą baonu zapas. 22 pp był mjr Ludwik Stankiewicz, który objął d-two baonu 21.01.1922 r. aż do czasu rozwiązania i likwidacji baonu do stanu kadry na jesieni 1922 r., kiedy to do Siedlec powrócił na stałe 22 pp.

z innego źródła, również z internetu:

Pułki ochotnicze użyte w walkach

·  Ochotniczy Pułk Obrony Warszawy

·  204 Ochotniczy Pułk Piechoty

·  207 Ochotniczy Pułk Piechoty

·  213 Ochotniczy Pułk Piechoty - sformowany z funkcjonariuszy Policji Państwowej, znajdował się w Odwodzie Naczelnego Wodza

·  238 Ochotniczy Pułk Piechoty

·  240 Ochotniczy Pułk Piechoty

Jak widać 222 0chotniczy Pułk Piechoty nie brał udziału w walkach

 

Z tego miejsca dziękuję SKK za wydanie tej pocztówki   co jak widać wiele siedlczanom wyjaśniło.


Tablica

Bardzo bym chciał by "twórca" tej tablicy zaprowadził mnie i innych "turystów"  do tego siedleckiego zabytku.

Ponadto plan miasta jest z 1811r.


 

Strona 18

rewelacja

  

Strona 38

Z wielkim naciskiem napisano o pochodzie pierwszomajowym. Które szczegóły na to wskazują?

Nie tylko na pochodach pierwszomajowych można było zobaczyć kolejarza na samochodzie ciężarowym.

Wśród kilkudziesięciu zdjęć z tego pochodu jakie posiadam jest i zdjęcie kolejarzy z makietą dworca.

 

Drugą ważną sprawą jest to, że w 1961 roku obchodzono w mieście "400 lat Siedlec".

W roku 2007 obchodziliśmy "460 lat Siedlec".

Więc ile lat mają Siedlce?  

 

Strona 43

 1.Pierwsze miejsce w jakim stał pomnik "upamiętnienia zagłady żydów", to skwerek (kirkut) za widocznym na pocztówce pomnikiem wdzięczności

widoczny na fragmencie pocztówki za filarem (ozn. czarną kropką) i na drugim zdjęciu niewidoczny (poza kadrem ozn. białą kropką).

Z chwilą rozpoczęcia budowy Banku BGŻ przeniesiony został na Stary Rynek tj. północną jego część. Na południowym krańcu tego rynku rosły jeszcze wierzby otaczające miejsce po pomniku J.Piłsdskiego.  Po rozpoczęciu budowy budynku PKO przy ul. 1 Maja (B.Świrskiego) pomnik przeniesiono na ul. B. Joselewicza

(dosłownie na ul. B.Joselewicza bo przed budową wieżowca, delegatury UW łączyła się z obecną ul. J. Piłsudskiego) gdzie do dzisiaj stoi.

 

2. Pięcioramienna gwiazda.   Ne była to jak widać na fragmencie pocztówki wydanej w kwietniu 1970 r. gwiazda.

Było to godło państwa, które nosiło nazwę Związek Radziecki.  Jest w nim również element gwiazdy. Jednak nie sama pięcioramienna gwiazda jak pisze autor.

Mieszkam w tym mieście 60 lat, i nie słyszałem by ktoś to miejsce nazywał "betlejem", 

pytałem kilkunastu znajomych nawet dłużej tu żyjących i również nie słyszeli tej nazwy. Należy sądzić, że nazwa ta przyjechała do miasta wraz z autorem.

 

Strona 59

W miejscu pustego placu wzniesiono dwa bloki mieszkalne Zakładów KARO, które stoją do dzisiaj, a gmach w którym mieści się obecny Urząd Miasta

pobudowano dużo bardziej w prawo już poza kadrem omawianego zdjęcia.

 

Strona 64

 

Strona 73

Nie było w Siedlcach takiego czegoś jak deptak  zwany "od dzwonnicy do bożnicy". Była ulica, którą chodziło się od dzwonnicy do bożnicy.

ta sprawa wyjaśniona już jest tu: strona 165 zdjęcie 92 (niżej) odnośnie zdjęć Gancwola

 

Strona 75     (6.08.2010r.)

jedna bomba uszkodziła schody na rogu 3 Maja druga to co widać na zdjęciu nr179.

Na zdjęciu 179 widać następny dom doszczętnie zniszczony i autor nie pisze, czyj to był dom, ile miał kamienic,

że ktoś tu został poszkodowany, zginął, a tu dwie bomby "szczególnie dotknęły" rodzinę B.M.

 

 

Strona 82

Pułk. K. Hozer uległ wypadkowi dnia 9.06.1932r. Samolotem został przewieziony do szpitala w Warszawie. W drodze do szpitala zmarł.

Żona pułkownika czekała aż przyjedzie Marszałek i złoży jej kondolencje.

 

Strona 92

"Pomnik Rawicza" lub "Pomnik Powstańców 1963r.", a nie jakaś kolumna Rawicza.

Miejsce w którym stoi pomnik nie jest miejscem stracenia powstańców i Rawicza.

 

Strona 98

Umiejscowienie grupy uczniów na zdjęciu jest błędne. Dla orientacji naniosłem numerki na zdjęcia.

Grupa osób stoi na placu na którym stoi obecnie CKiS dawniej MPRB.

Gdyby uczniowie stali tam gdzie pisze autor, na pewno widać by było słupki ogrodzenia (obecnego pogotowia) które były pozostałością budynku szpitala żydowskiego w getcie o którym pisał Witold Duniłłowicz w "Trzy Kolory Mojego Życia", który został zniszczony w czasie wyzwolenia Siedlec (ostatnie zdj. cz-b).

Ponad to po prawej stronie widoczny by był również budynek obecnego pogotowia.

Jedyną róznicą jest okienko na środku ściany szczytowej budynku nr 1. Jednak można to wyjaśnić, że zostało przemurowane w czasie jednego z remontów.

 

 

 


W związku z tym, że szukałem informacji do przesłanego zdj.  na stronie "familijne", trumna z K. Hozerem w Kościele Garnizonowym (nie bardzo pasowało mi wnętrze kościoła do wyglądu obecnego)  trafiłem na to zdjęcia w Kurierze Siedleckim.

Widziałem to zdjęcie wcześniej i nic mnie nie dziwiło. Jednak po znalezieniu innych materiałów odnośnie pogrzebu pułkownika K. Hozera

bardzo jestem zdziwiony podpisem pod tym zdjęciem. Spowitego kirem pomnika też nie widzę.

By jeszcze było weselej w tej smutnej sprawie w czerwcu drzewa nie mają ani jednego liścia.


Jak sam autor mówił (magazyn historyczny - TV Vectra), książkę opracowywał 20 lat więc mógł sprawdzić, to co pisze, 200 razy.

 

 

strona 165 zdjęcie 92

tak wyglądała "oaza" w parku w 1964r. od strony zachodnio południowej.

 

 

Nie będę opisywał konstrukcji teatru letniego bo to wszystko widać na zdjęciach pocztówek. Zdjęcie 92, to nie teatr letni jak pisze autor.

Teatr letni i budynek ze zdj. 92 stały w parku w jednym czasie co widać na zał. dwóch pocztówkach zbiorowych.

Oba obiekty można zobaczyć również na  osobnych pocztówkach.

Nie chcę nic  nikomu sugerować ale z planu z sierpnia 1840r.   oraz obecnego wyglądu parku można sądzić,

że budynek widoczny na zdjęciu, to ładniejszy poprzednik "oazy" spalonej ok. 2000r.

z tego zdj. można się domyślić lokalizacji Teatru Letniego w Parku.

drzewa rosnącego na miejscu tych dwóch krzaczków, a na zdjęciu cz-b widocznego z prawej strony nie ma od kilkunastu lat.

 

 

strona 180 zdjęcie 108

jak widać nie odbudowano do 1964 r.budynku z ozdobami architektonicznymi

Ta część w głębi (zakolorowana) to oddzielny budynek, który został zniszczony w czasie wojny i rozebrany.

Przez długie lata w tym miejscu był pusty plac (zajeżdżały tu "Wesołe masteczka").

Bloczek ten wybudowano ok. 1970r. (jeszcze sprawdzę) wg. nowych planów, więc nie można tu mówić i pisać o odbudowie.

 

strona 193 zdjęcie 121

Coś się autorowi, poplątało.

Głos Podlasia  Siedlce, dnia 30 listopada 1912 r. Nr 48

W niedzielę, dn. 8 grudnia odbędzie się poświęcenie nowo wybudowanego kościoła przy ul. Długiej.

Nowy kościół pod wezwaniem  Niepokalanego Poczęcia N. M. P. do użytku wiernym  oddawany będzie raz na tydzień co niedziela.

Głos Podlasia  Siedlce, dnia 15 grudnia 1912 r. Nr 50

W ubiegłą niedzielę odbyło się poświęcenie nowego kościoła, dokonane przez ks. kanonika Scipio del Gampo. O godzinie 11 przed południem ze  starego kościoła wyszła uroczysta procesja, która przez ul Warszawską i Szpitalną skierowała się ku nowemu kościołowi. W procesji tej wzięły udział tłumy wiernych. Pierwszą sumę w nowo wybudowanym kościele odprawił ks. kanonik Scipio del Campo, kazanie z ambony wypowiedział ks. Rybiński, proboszcz ze Skórca, Nowy kościół nie jest jeszcze wewnątrz zupełnie wykończony. Prócz prowizorycznego ołtarza i ambony niema żadnych urządzeń. W każdym bądź razie kościół zewnętrznie i wewnętrznie przedstawia się nader okazale. W nowej świątyni, wzniesionej pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia N.M. P. nabożeństwa odprawiać się będą tymczasem raz na tydzień, mianowicie sumy w  niedziele i święta.

 

Głos Podlasia   Siedlce, dnia 14 czerwca 1913 r. Nr 24

Projektowana na dzień 22 bm. konsekracja nowego kościoła w Siedlcach z powodu niewykończenia na czas posadzki przez fabrykę  została odłożona do pierwszych dni września.

Głos Podlasia   Siedlce, dnia 6 września 1913 r. Nr 36

Konsekracja, nowego kościoła w Siedlcach odbędzie się nieodwołalnie w niedzielę, 21 t. m., t. j. od jutra za dwa tygodnie, jak wiadomo na uroczystość tę przyjedzie z Lublina J. Eks. ks.  biskup Jaczewski.

Głos Podlasia  Siedlce, dnia 20 września 1913 r. Nr  38

Jutro odbędzie się uroczystość konsekracji nowego kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia N. M. P. Aktu konsekracji dokona J. E. ks. biskup Jaczewski, który w tym celu dzisiaj w południe przyjeżdża do naszego miasta.  Szczegółowy program uroczystości jutrzejszych znajdą  czytelnicy w nr niniejszym, w artykule specjalnie nowemu kościołowi poświęconym.

Głos Podlasia Siedlce, dnia 27 września 1913 r. Nr 39

— J. E. ks. biskup Jaczewski bawił w mieście naszym przez sobotę, niedzielę i poniedziałek rano 22, 21 i 22 b. m. Szczegółowe sprawozdanie z pobytu ks. biskupa umieszczamy w numerze  niniejszym na innym miejscu.

 

Więc kiedy KONSEKROWANO kościół NMP w Siedlcach?

 

 

strona 195 zdjęcie 125

wg. autora zdjęcie 125 przedstawia wiadukt kolejowy w Ujrzanowie.

Wiadukt w Ujrzanowie pokazany jest na zdjęciach kolorowych.  Nawet dziecko zobaczy, że to nie ten wiadukt co na zdjęciu 125.

Inny kąt przebiegu linii kolejowej nad szosą.

 

 

strona 233 zdjęcie 165

 

 

 

Otwarte drzwi za pozującymi do zdjęcia świadczą, że są gośćmi Szkoły Powszechnej Nr 3.

Jednak ze względu na to, że sala gimnastyczna była wspólna, trzeba by napisać:

"Uczestnicy uroczystości w sali gimnastyczno-widowiskowej Szkoły Powszechnej Nr 1 i Nr 3".

Przypuszczam, że autor o tym nie wiedział bo gdy przybył do Siedlec istniała już nowa szkoła Nr 3.

Datowanie zdjęcia też jest błędne. Biorąc pod uwagę, że w innej publikacji autor pisze o tym, że Stanisław Guliński pełnił funkcję Starosty w latach 1930-39 dlaczego,

to zdjęcie datuje na okres 1929-39.

Moje datowanie przypada na lata 1935-39 wg. kroniki pisanej ręką Heleny Ryszkowskiej długoletniej Dyrektorki szkoły (uczyła j. polskiego)

Na tle tych drzwi i pieców również mam zrobione zdjęcie w roku 1958.

 

 

strona 236 zdjęcie 168

To w którym miejscu stoi Urząd Gminy Siedlce?

 

strona 290 zdjęcie 220

Wg. autora ósmy, to st. kontroler Stanisław Ostrzyżek (oznaczony kropką przy butach) - w płaszczu wojskowym z koalicyjka, w czapce rogatywce, butach oficerkach.

Jedenasty  (oznaczony kropką przy butach) to wg opisu - Szwarczewski ze znakiem zapytania.

Ten znak zapytania oznacza, że sam autor nie wierzy relacji listonosza Jana Krasuskiego.

 

Tu pragnę zaznaczyć, że jest, to Wiktor  Fedorowicz - był listonoszem. Mieszkał gdzieś w okolicach ul. Młynarskiej (dom w czasie wojny spalony).

Rozpoznał go syn Stanisław Fedorowicz ponad trzy lata temu na tym zdjęciu.

Stanisław Fedorowicz mieszkał (nie żyje) ze swoją córką Ewą, która jest moją sąsiadką .

 

strona 299 zdjęcie 229

 

Dlaczego "opiekunów z 22pp" , dlaczego "medaliści zawodów strzeleckich"?

Stadion siedlecki wybudowało wojsko chyba w 1924r. i wojskowi mogą być działaczami, organizatorami zawodów.

Pudełko z sylwetką żołnierza z karabinem nie świadczy o tym, że były to zawody strzeleckie.

Jakich medalistów przedstawia zdjęcie można się domyślić patrząc na stroje zawodników.

Tak, do strzelania bardzo potrzebne są umięśnione nogi i buty z kolcami.

 

 

strona 420 zdjęcie 357

strona 421 zdjęcie 358

 Zdjęcie kolorowe to pocztówka, widok kościoła i klasztoru w Skórcu.

Gdyby autor  pomylił opis pod zdjęciami nie pisał by o murze wokół kościoła i klasztoru (zdj.357), który bardzo wyraźnie widać na zdj. Kościoła w Skórcu (zdj. 358) i który wg. autora znajduje się w Siennicy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cdn.

 

markopm                                                                                                                                                                                                                 Ostatnia aktualizacja   14.08.2013