Zapraszamy do Siedlec, Zwiedzamy Siedlce, Zapraszamy do Siedlec, Zwiedzamy Siedlce

 

Informacje fotograficzneFamilijne

 
    Siedlce -  Wiadomości z Urzędu Miasta  

 

  Wiadomości z UM Siedlce 2011-2012  Wiadomości z UM Siedlce 2013-2016  Wiadomości z UM Siedlce 2017-1018

 

17.07.2019r. Sesja Rady Miasta (film)

 

 

 


 10.07.2019r. Biuletyn

Można się bez problemów domyślić czyim pomysłem jest ten biuletyn.

Ile to kosztowało? Przecież 800 000 zł. z promocji UM przekazano na sport.

Brak pieniędzy bo nie ma 6-7 tyś. na wydanie "kronik siedleckich z lat 1910-1915"

Na pierwszej stronie "rozmowa z Prezydentem". Kto rozmawia?

Na stronie www UM od czasu do czasu też pojawiają się jedno lub dwuzdaniowe artykuliki. Kto to pisze? Chcemy wiedzieć.

Od 23.11.2018r. całkowity brak informacji. W maju, (25.04.) na konferencji poinformowano o tym co teraz zawarte jest w biuetynie.

Niedostępność do informacji jakie wypracowały Panie z otoczenia Prezydenta to jakaś nienormalność. Miało być Normalnie.


 8.07.2019r. Prezydent spotyka się z mieszkańcami

 

 

 

 

 

 

  


 8.07.2019r.  Studenci ze świata u Prezydenta Siedlec   (film)

Kurs języka i kultury polskiej w UPH Siedlce. Projekt NAWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  27.06.2019r. Sesja Rady Miasta (film) (film)

Pożegnanie Radnej Magdaleny Daniel (film)

Dlaczego Radni i Prezydent wierzą we wszystko co im się serwuje (film) ?

 

 

 


 26.06.2019r. Umowa na autobusy dla MPK (film)

 

 

 

 

 


 18.06.2019r. Japończycy w odwiedzinach u Prezydenta Siedlec

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 29.04.2018r. Konferencja prasowa Prezydenta (film1) (film2)

 


29.04.2018r. Sesj Rady Miasta (film)

"Telepatyczne" działania Naczelnika drogowego.

ul. Ceglana. Gdy pytałem o nie wykonany chodnik między ul. Łukasińskiego a ul. Chełmońskiego

ujęty w projekcie obwodnicy III, uzyskałem informację: "nie było sensu wymieniać chodnika bo

będzie chowana w ziemi linia elektryczna ze słupów".  To samo mówiono przy remoncie ul. Ceglanej.

Dlaczego teraz tego nie powtarza?

Co do ilości rodzajów słupów oświetleniowych Naczelnik wymienił tylko trzy.

 

 


 29.04.2018r. Sesja Rady miasta. Co i jak bęzie w ZUO, PEC, ARMS?  (film)

 

 


 25.04.2018r. Konferencja prasowa Prezydenta (film)

 

 


  22.03.2019r. Nowy Rzecznik UM  (film)

Fachowo wg. UM nazywa się "stanowisko ds. komunikacji społecznej w Gabinecie Prezydenta"

 

INRORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko  ds. komunikacji społecznej w Gabinecie Prezydentaw Urzędzie Miasta Siedlce

 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Aneta Krajewska zamieszkała w Siedlcach.

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

- Pani Aneta Krajewska spełniła wszystkie wymagania formalne określone
w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 27.02.2019 r.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej Komisja Rekrutacyjna uznała, że wybrana kandydatka posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie
do wykonywania pracy na ww. stanowisku.

  Siedlce, 21.03.2019 r.


 


 13.03.2019r. Nowa budowa ul. Kurpiowska

 

 

 

 


 13.03.2019r. ul. Asłanowicza 13, do rozbiórki

 


 11.03.2019r. Carsharing, czyli wypożyczanie samochodów elektrycznych.

Mówi Minister Energii  K. Tchórzewski (film)

Mówi Prezydent A.Sitnik (film)

Wypowiedzi przedstawicieli PGE (film)

 

 

 

  

 

 

  


 9.03.2019r. Nabór na stanowisko urzędnicze ds. komunikacji społecznej.

Czyli szukają rzecznika UM, Prezydenta.

Wymagania, najwyższa półka. Czy taki ktoś się znajdzie?

Ciekawe czy w obecnym Rządzie ktoś odpowiada tym wymaganiom?

Jak informuje Naczelnik Gabinetu Prezydenta nie ma jeszcze ofert.


 8.03.2019r. Ewelina Raczyńska, Naczelnik Gabinetu Prezydenta Miasta (od 7.03.1019r.)

 

 


 1.03.2019r. Dzień Żołnierzy Wyklętych (film całość)

Przemówienie Prezydenta (film)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 27.02.2019r. Sesja Rady Miasta. Bardzo Spokojna (film)

 


 27.02.2019r. Konferencja prasowa Prezydenta (film)

 


 24.02.2019r.  Nowy prezes ARM, konferencja prasowa (film)

 

 


 16.02.2019r. Remont LO4 (film, oszczędności, wszustko odtworzone)

Robiąc zdjęcia w maju 2018r. dowiedziałem się, że belki stropowe są dobre i nie będą wymieniane.

 

Pamiętając cyklicznie powtarzające się wypowiedzi byłego prezydenta, że w budynku LO4 zostaną tylko ściany (pytanie w filmie),

a więc koszt wymiany belek stropowych jest ujęty w kosztorysie i na to są dotacje unijne.

15.02.1019r. zapytałem urzędnika UM, co z oszczędnościami przy remoncie? 

Nic więcej się nie dowiedziałem. Musiałem jednak nacisnąć czuły punkt.

Przez telefon przy mnie  jednak przekazano bydowlańcom, że taki "jeden" drąży temat.

Po przyjściu do domu zajrzałem do dokumentacji i tu wyrażnie jest stwiedzonem że nie wiadomo ile % belek będzie wymienianych.

Wg. wypowiedzi byłego prezydenta wychodziło że 100%.  Dokumentację chyba przeglądał?

Więc jaki % belek do wymiany zawarto w kosztorysie.

Jak to koszt? Jaka różnica? Kto zatwierdza takie projekty, kto przyjmuje robione na oko ekspertyzy, kto przydziela na podstawie niepełnego

projektu środki unijne?

Pytanie ogólne: w którym banku leżą środki własne przeznaczone na remont LO4? 

 

 

 

 


 1.02.2019r. Zarządzenie Prezydenta. Będą sprawdzać ile zostało przetańczone?

Jaka tam jawność była? Od 2010r. tajność, tajność.

ZARZĄDZENIE NR 25/2019

Prezydenta Miasta Siedlce

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej w Centrum Kultury i Sztuki im.

Andrzeja Meżeryckiego, Scena Teatralna Miasta Siedlce, ul. Bpa. I. Świrskiego 31.

Na podstawie § 28 pkt. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Siedlce oraz Regulaminu

przeprowadzania kontroli przez Wydział Audytu i Kontroli, zarządzam co następuje:

§ 1 .

Do przeprowadzania kontroli w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna

Miasta Siedlce w Siedlcach, powołuję zespół w składzie:

1 ) Małgorzata Chróściel - naczelnik Wydziału Audytu i Kontroli.

2 ) Małgorzata Jaworska - inspektor w Wydziale Audytu i Kontroli.

3 ) Agnieszka Kubiszyn - inspektor w Wydziale Audytu i Kontroli.

4 ) Olga Walęcka - inspektor w Wydziale Audytu i Kontroli.

§ 2 .

Przedmiotem kontroli jest:

1 ) Kontrola działalności instytucji ze szczególnym uwzględnieniem gospodarowania środkami

publicznymi będącymi w jej dyspozycji, przestrzegania przepisów prawa w aspektach

związanych z funkcjonowaniem instytucji w latach 2014-2018.

2 ) Procedury kontroli zarządczej.

3 ) Jawność finansów publicznych.

§ 3 .

Kontrola zostanie przeprowadzona w okresie od 05.02. do 15.03.2019 r. w siedzibie Centrum Kultury

i Sztuki w Siedlcach przy ul. Bpa. I. Świrskiego 31. Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą

być przeprowadzone również w siedzibie organu dotującego.


25.01.2019r. Sesja Rady Miasta

Konferencja prasowa Prezydenta (film)

 

 

 

 


 24.01.2019r. Podpisanie umowy partnerskiej w sprawie realizacji projektu pn.

„Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim” (film)

 

 

 


 22.01.2019r. Śmieci, historia (jak mówi nowy Prezydent) ale obowiązująca.

Umowy zostałe zawarte po przetargu. Dlaczego więc Pani kierownik na Komisji  (film punkt 54min) Gospodarki Miejskiej stwierdza,

że spływają faktury o coraz większych sumach.

Suma z niżej pokazanych umów wynosi 10034471zł. Czyli jest wyższa od tej którą wymienia Pani kierownik.

Jeśli Pani Kierownik mówi o kosztach rocznych ok 8-9 mln, to ja bardzo przepraszam, kto przeprowadzał przetargi, kto jest biegły w matematyce, kto jest urzędnikiem, kto jest prezesem jednej i drugiej firmy?

Drugą ważną sprawą, która przewijała się na posiedzeniu komisji Gospodarki Miejskiej i konferencji jest propozycja ustawy w której cena za śmieci niesegregowane ma wynosiś 4x ceny śmieci segregowanych. Aby więc cena była bardzo, bardzo odstraszająca trzeba podnieść cenę śmieci segregowanych.

będzie więc 12,50 i 50zł., a gdy podniesiemy cenę na 15zł w 2020r. niesegregowane będą po 60zł.  Może Minister jakieś dopłaty wymyśli?

 Kto dla kogo? Miasto dla mieszkańców czy dla firm?

 Umowa na wywóz śmieci z ZUO ważna do 31.12.2019r.

 

Umowy na wywóz śmieci z PUK ważna do 31.12.2019r.

22.01.2019r. Konferencja prasowa, Nowa Prezez ZUO, poswyżka cen wywozu śmieci (relacja)

(film) (film)

 

 


 16.01.2019r. Przejrzystość (film)

W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że kwoty dla mediów zostały obcięte do 10 tyś zł. na rok

Nie będzie więc pieniędzy za "piszcie o nas dobrze".

Robię to co robię i nikt mi nie nie płacił za reklamę miasta.

Mimo to przez ostatnie dwie kadencje dawano mi do zrozumienia,

"że jestem ..............., nie należę do tej społeczności, nie jestem seniorem, nie jestem emerytem i nie ma potrzeby mnie informować."

Takiego kogoś można było okłamywać, nie informować, a nawet wykorzystywać.

Dlatego też cieszę się z deklaracji Prezydenta o przejrzystości gdzie nic nie będzie ukrywane jak dotychczas (braki w umowach na stronie bip)

a tym samym nie trzeba będzie pytać, domyślać się, lub otrzymywać sprzeczne informacje na ten sam temat.

Nie chcemy czekać na to 6-9 m-cy. Strona bip nie ma nic wspólnego ze stroną miasta (jest tylko linkowana) wię można to zrobić od ręki.

Zastanawiające jest to, że strona bip jest obsługiwana przez firmę z Lublina (umowa na str. bip).

Umowę podpisano na 3 lata w ostatnich dniach urzędowania byłego prezydenta. Ludzie z Siedlec nie byli godni?


 15.01.2019r. Konferencja prasowa Prezydenta  (film)

 

 


15.01.2019r.  Sesja Rady Miasta. Budżet.

Wypowiedź radnej (film)

Budżet, głosowania (film)

 

 

 

 

 


 15.01.2019r. ARM Siedlce

Informuję, że w dniu 15 stycznia 2019 roku na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników

Agencji Rozwoju Miasta Siedlce sp z o.o

odwołano trzech członków Rady Nadzorczej ww. spółki miejskiej ,

tj. Krzysztofa Kazimierza Olszewskiego, Sławomira Marchela i Grzegorza Gołąbka.

Na ich miejsca zostali powołani:  Mariusz Olichwiruk, Renata Wróbel oraz Dominika Herburt – Heybowicz.

Ewelina Raczyńska

Gabinet Prezydenta


 14.01.2019r. Nowy Prezes PEC

Szanowni Państwo,

Informuję, iż Rada Nadzorcza PEC wybrała dzisiaj nowego prezesa, którym został pan Robert Wojciech Grzywacz,

dotychczasowy Dyrektor ds. technicznych Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach.,

Ewelina Raczyńska

Gabinet Prezydenta


 11.01.2019r. Komisja Edukacji. Akceptacja budźetu 2019r.(film)

 

 

 

 

 


9.01.2019r. Komisja kultury i sportu. Akceptacja budźetu 2019r.(film)

 

 

 

 


 31.12.2018r. Konferencja prasowa Prezydenta, budżet

Wypowiedzenie umowy (film)

Konferencja, całość (film)

 

 


 28.12.2018r.  Sesja Rady Miasta. 

Dla Radnych (film) (jednak można by uszczęśliwić Radnych)

Ludzie bardzo lubią mieć nad sobą Pana lubią być poddanymi, wykonywać ich polecenia.

Radni mieszkacie w Siedlcach, a Panowie z PIS nie są właścicielami Siedlec.

Gdyby tak było władzę przekazywali by testamentem.

Skarbnik o budżecie 01 (film)

Radny Nowak o budżecie 02 (film) Tu uwaga: Nie ma w Siedlcach teatru.

Radny Dobijański, Chaberski, Daniel o budżecie 03  (film)

Radna Sochacka o budżecie 04 (film)

Radny Staręga o budżecie 05 (film)

 Radna Orzełowska o budżecie 06 (film)

Radna Sosnowska o budżecie 07 (film)

Radny Chojecki, Cabaj, Chwedoruk o budżecie 08 (film)

Radny Ignaciuk, pytanie retoryczne 09 (film)

 Radna Puzia o budżecie  10 (film)

Prezydent A. Sitnik o budżecie  11 (film)

Czym zakończono spory o sprawy budżetowe? 12 (film)

Radny Chojecki, sprzętanie wokół cmentarzy. (film(odpowiem Radnemu: Sprząta zarządzający, właściciel)

Przewodniczący chwali się czy składa życzenia  (film)

Życzenia Prezydenta (film)

Zaproszenie Radnej M.Daniel (film)

 

 

 


28.12.2018r. Konferencja Prasowa Prezydenta

Fragment (film)

Konferencja, całość (film)

 


 5.12.2018r. Marcin Sójka w Urzędzie Miasta (film) (film)

 

 

 

 

 

 

 

 

29.11.2018r. Co jest, co było z tym głosowaniem?

Z filmu wynika, że wszyscy Radni byli na sali

Kto miał wpływ na radnych PIS by tak głosować i nie głosować by przeszła uchwała o zadłużeniu miasta o dalsze 10 mln zł.?

Nie można było normalnie bez popisów?

29.11.2018r.  Sesja Rady Miasta

Wybór Przewodniczącego Kultury i Sportu (film)

Konferencja prasowa Prezydenta  (film)

 

 

 

 


 27.11.2018r. Co na Sesji Rady Miasta 29.11.2018r.?

Zarobki Prezydenta

Komisja Kultury i Sportu (można dołączyć tych trzech pozostałych radnych)

Na przewodniczącą wybrać jedną panią i będzie kulturalnie, sportowo i tanecznie.

Nowe pieniądze za obligacje

 


 23.11.2018r. Sesja Rady Miasta

Ślubowanie nowego prezydenta (film)

Pierwsza konferencja prasowa Prezydenta (film)

Wybór Przewodniczącego Rady Miasta (film)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 4.11.2018r.  Andrzej Sitnik Prezydentem Siedlec (film)

 

 

 

markopm                                                                                                                                                                                                                 Ostatnia aktualizacja   18.07.2019