Zapraszamy do Siedlec, Zwiedzamy Siedlce, Zapraszamy do Siedlec, Zwiedzamy Siedlce

 

Informacje fotograficzneFamilijne

 
 
    Siedlce -  Wiadomości z Urzędu Miasta  

 

  Wiadomości z UM Siedlce 2011-2012  Wiadomości z UM Siedlce 2013-2016

28.12.2018r.  Sesja Rady Miasta.  Dla Radnych (film) (jednak można by uszczęśliwić Radnych)

Ludzie bardzo lubią mieć nad sobą Pana lubią być poddanymi, wykonywać ich polecenia.

Radni mieszkacie w Siedlcach, a Panowie z PIS nie są właścicielami Siedlec.

Gdyby tak było władzę przekazywali by testamentem.

Skarbnik o budżecie 01 (film)

Radny Nowak o budżecie 02 (film) Tu uwaga: Nie ma w Siedlcach teatru.

Radny Dobijański, Chaberski, Daniel o budżecie 03  (film)

Radna Sochacka o budżecie 04 (film)

Radny Staręga o budżecie 05 (film)

 Radna Orzełowska o budżecie 06 (film)

Radna Sosnowska o budżecie 07 (film)

Radny Chojecki, Cabaj, Chwedoruk o budżecie 08 (film)

Radny Ignaciuk, pytanie retoryczne 09 (film)

 Radna Puzia o budżecie  10 (film)

Prezydent A. Sitnik o budżecie  11 (film)

Czym zakończono spory o sprawy budżetowe? 12 (film)

Radny Chojecki, sprzętanie wokół cmentarzy. (film(odpowiem Radnemu: Sprząta zarządzający, właściciel)

Przewodniczący chwali się czy składa życzenia  (film)

Życzenia Prezydenta (film)

Zaproszenie Radnej M.Daniel (film)

 

 

 


28.12.2018r. Konferencja Prasowa Prezydenta

Fragment (film)

Konferencja, całość (film)

 


 5.12.2018r. Marcin Sójka w Urzędzie Miasta (film) (film)

 

 

 

 

 

 

 

 

29.11.2018r. Co jest, co było z tym głosowaniem?

Z filmu wynika, że wszyscy Radni byli na sali

Kto miał wpływ na radnych PIS by tak głosować i nie głosować by przeszła uchwała o zadłużeniu miasta o dalsze 10 mln zł.?

Nie można było normalnie bez popisów?

29.11.2018r.  Sesja Rady Miasta

Wybór Przewodniczącego Kultury i Sportu (film)

Konferencja prasowa Prezydenta  (film)

 

 

 

 


 27.11.2018r. Co na Sesji Rady Miasta 29.11.2018r.?

Zarobki Prezydenta

Komisja Kultury i Sportu (można dołączyć tych trzech pozostałych radnych)

Na przewodniczącą wybrać jedną panią i będzie kulturalnie, sportowo i tanecznie.

Nowe pieniądze za obligacje

 


 23.11.2018r. Sesja Rady Miasta

Ślubowanie nowego prezydenta (film)

Pierwsza konferencja prasowa Prezydenta (film)

Wybór Przewodniczącego Rady Miasta (film)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 4.11.2018r.  Andrzej Sitnik Prezydentem Siedlec (film)

 

 

 


29.10.2018r. Ostatnia sesja (film)

 

 


27.09.2018r. Sesja Rady Miasta

Biuletyn  wyborczy?  (film)      (film)

Pytanie o ul. Rejtana (film)

 


1.09.2018r.  Wycieczka zorganizowana przez UM Siedlce (film)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


30.08.2018r. Zarząd i Rada Miasta Siedlce

Zdjęcia w pełnym wymiarze do pobrania.


28.08.2018r. ul. Ceglana,  projekt inwestycji unijnej i rzeczywistość.

Nowe krawężniki (przed skrzyżowaniem krzywe), asfalt wylano aż za skrzyżowanie, a dlaczego nie położono kostki

na chodniku, która wyraźnie zaznaczona jest na projekcie.

Gdzie był i jest nadzór za ktory miasto zapłaciło 2x po 65 tyś. zł. Gdzie jest nadzór za strony Naczelnika Drogowego?


26.08.2018r. Inwestycja unijna,  gdzie się podziało 896 krzaków,

które miały być wg. projektu posadzone w tym miejscu (zdjęcie)?

 

26.08.2018r. Górka rośnie, bez dokumentacji,

bez tablicy informacyjnej (bo co na niej napisać, wyrób chałupniczy)

Idąc tropem "górki", do górki mamy już armatkę śnieżną (100 tyś. zł.) potrzebne będzie oświetlenie, wyciąg.

Czy Radni zatwierdzą nowe wydatki? Tylko jak jeśli nie głosowali za budową górki.

 

 

 

 


24.08.2018r.  UM  zadłuża miasto o dalsze 29 mln zł.

Za 55 dni kończy się kadencja, jakim cudem Prezydent wypełni &6 p. d ?

§ 1 .

1 . Miasto Siedlce wyemituje 29.000 sztuk (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sztuk) obligacji

o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę

29.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów złotych).

2 . Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów,

w liczbie mniejszej niż 150 osób.

3 . Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4 . Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5 . Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2 .

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie

planowanego deficytu budżetu Miasta Siedlce w wysokości 13.177.125,05 zł powstałego w związku

z realizacją zadań inwestycyjnych oraz na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych

w latach wcześniejszych, natomiast przypadających do spłaty w roku 2018 w wysokości

15.822.874,95 zł.

§ 6 .

Upoważnia się Prezydenta Miasta Siedlce do:

a ) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze

zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,

b ) zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art.

8 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, tj. z bankiem, domem maklerskim lub

Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,

c ) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji

obligacji,

d ) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,

e ) wprowadzenia obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów

finansowych.

§ 7 .

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.


27.07.2018r.  Naprawa reklamacyjna? (film)

Pokopano rowki by woda spływała ok. 4 m dalej od schodków.

Zasypanie wypłukanych miejsc przez wodę nie jest naprawą reklamacyjną bo nie usunięto przyczyny

lejącej się wody z góry na ul. Partyzantów. Nie usunięto również przyczyny płynącej wody z ul. Łukasińskiego

 

 

 

 

 

 

 

 


  27.07.2018r. ul. Monte Cassino

Wymiana dobrej kostki i krawężników na lepsze (film)

Kostka na ul. Piłsudskiego położona była na przyjazd Papieża w 1998r. i nadal jest dobra.

Dlaczego kostka położona na M. Cassino kilka lat później jest teraz zła i wymienia się ją na nową?

 

 

 

 


21.07.2018r. Umowy ze strony BIP UM Siedlce

Umowa poniżej pokazana zawarta jest od dnia podpisania tj, 6.06.2018 do 31.12.2018r.

Punkt 8.1 zawiera, w ramach prac będą wykonywane prace wynikające ze zdarzeń losowych,

jak burze, huraganowe wiatry, pożary.

Pomimo takiego zakresu prac zawartych w umowie z 6.07.2018r. zawiera się dwie umowy w dniu 10.07.2018.

Może się mylę, gwałtowna burza nie była zawarta w umowie z 6.06.2018r. tylko burza.

 


21.07.2018r. Umowy ze strony BIP UM Siedlce

Jestem świadkiem frezowania karpy po akacji na Placu Zdanowskiego w dniu 21.06.2018r. Jest z tego mat. filmowy na stronie.

Frezowana karpa akacji była na placu budowy tunelu, a więc wszelkie prace powinny być wykonywane w ramach inwestycji.

Sądziłem, żę UM chciał tylko pomóc wykonawcy i on będzie pokrywał koszty usuwania karpy/karp.

Dlaczego napisano na ul. Kolejowej?  Dlaczego miano by usuwać karpy na ul. Kolejowej gdy przed UM

jest 20 karp i urzędnikom nie przeszkadzają?


16.07.2018r.  Sesja Rady Miasta. Przesunięcie terminu wykupu wyemitowanych obligacji  (film)

 

 

 

 


13.07.2018r.  Wybory 2018. Czyste powietrze w przedszkolach.  (film)

Dlaczego tylko w przedszkolach, a co ze szkołami?

Rozwiązanie i troska o ludzi wydaje się chwytem typowo wyborczym bo nie rozwiązuje

problemu ogólnego zanieczyszczenia powietrza w Siedlcach

 

 

 

 


 6.07.2018r. Wybory 2018  Alejki w parku (film)

Coś mi się wydaje, że jest to odgórny nakaz partii dla firm odnośnie alejek w parku.

O ile jest to prawda dlaczego nie zrobić tego teraz przed wyborami?

Już widzę firmę ZELTECH remontującą alejkę wokół stawu.

Taką metodą buduje się też górkę przy stadionie (armatkę za 100 000 zł. już mają)

Coś mi się wydaje, że muszę kupić sobie nowe buty bo alejki pewnie będą, każda oddzielnie, poświęcone.

  

 


 25.06.2018r. Sesja Rady Miasta

200 lat Diecezji Siedleckiej na Sesji RM (film)

Prezydent dla dobra Państwa obniża sobie pobory (film)

(Zaznaczam, że nie jest to krytyka nie jest to moja opinia  jest to raczej reklama, darmowa dla biednych i ich doradców.

Piszę to ja, nie społeczeństwo, nie dziennikarz, nie fotograf, nie emeryt, nie senior, czyli nikt wg. tych doradców)

Wypowiedź Radnej M.Daniel odnośnie absolutorium dla Prezydenta (film)

Wypowiedź Radnego A.Sitnika odnośnie absolutorium dla Prezydenta (film)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13.06.2018r. Przejazd przez tory. Nowy Prezydent to załatwi. (film)

 

 

 

 


11.06.2018r. Laboratorium fotowoltaiczne  (film)

 

 

 

 

 


 8.06.2018r. Andrzej Sitnik    Park Miejski i List otwarty do Prezesów Spółek Miejskich (film)

 


5.06.2018r. Pierwsze wyjście kandydata na Prezydenta Miasta Siedlce Andrzeja Sitnika (film)

 

 

 


1.06.2018r. Pierwsze wyjście kandydata na Prezydenta Miasta Siedlce  Karola Tchórzewskiego (film)

 

 

 

 

 

 

 


 26.05.2018r. "Gorąco" na spotkaniu z ministrami  (film)

 

 

 

 

 

 

 

 


25.05.2018r. Sesja Rady Miasta

W 100 % pokrywa PGE, dlaczego Radni "łykają" wszystko i jeszcze biją brawo?  (film)

 

 

 


25.05.2018r. E - recepta (film)

 

 

 

 

 

 


27.04.2018r. Sesja Rady Miasta

Odznaczenia (film)

Ośrodki Kultury oczami Prezydenta (film)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.03.2018r. Podpisanie umowy na parking i wiatę (centrum przesiadkowe) (Film)

 

 

 

 


23.02.2018r. Sesja Rady Miasta

Dofinansowanie do remontu ul. Łukowskiej (film)

Dodatkowe dofinansowanie do remontu LO4 (film)

(gdy się chce złapać kilka wron jednocześnie nie złapie się żadnej)

 


5.02.2018r. Herb Miasta Siedlce

Który jest prawidłowy, który powinien wylądować na śmietniku?

Który herb został przez Radę Miasta zatwierdzony?

 


5.02.2018r. Wybory. Projekt E-mobility rusza w Siedlcach (film)

Podpisany 5 lutego List Intencyjny w sprawie wprowadzenia w Siedlcach pilotażowego projektu E-mobility w obszarze motoryzacji elektrycznej zakłada powstanie stacji ładowania samochodów elektrycznych, a także uruchomienie publicznego systemu car-sharingu opartego na samochodach elektrycznych.

Patronat nad projektem objął Minister Energii Krzysztof Tchórzewski.

List intencyjny podpisali: Miasto Siedlce, Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach i PGE Nowa Energia.

Wszelkie uwagi i sugestie o lokalizacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych Mieszkańcy Siedlec mogą przekazywać pocztą elektroniczną na adres:
e-mobility
@um.siedlce.pl

 

 

 

 

 

 


2.02.2018r. ul. Łukasińskiego razem czy oddzielnie z obwodnicą

w dniu 30.01.2018r. wstawiłem poniższe dwa zdjęcia ukazujące stan asfaltu położonego 13.12.2017r. czyli 48 dni temu.

Zdjęcia, wycinek strony z tytułem jak zawsze w tak oczywistych sprawach (ktoś może to nazwać autoryzacją)

przesłałem Rzecznikowi Miasta.

tytuł: "30.01.2018r.  Wybory.  Obwodnica III ul. Łukasińskiego"

W Tygodniku Siedleckim pod zdjęciami uszkodzonego asfaltu ukazało się sprostowanie Rzecznika Miasta, a w nim

takie zdanie: "Mylenie tej inwestycji, realizowanej przez PWiK, z prowadzonymi projektami drogowymi realizowanymi przez Miasto Siedlce wydają się celowym nadużyciem."

Inwestycje, tj. tunel i obwodnicę odwiedzam co kilka dni. Fotografuję, przeglądam te zdjęcia, często.

Mieszkańcy, którzy tylko przechodzą na pewno zauważyli, że ten sam sprzęt pracuje na obwodnicy jak również na ul. Łukasińskiego. Niżej przedstawiam  kilka zdjęć dotyczących sprzętu, który pracuje na obwodnicy jak również na ul. Łukasińskiego.

Jaki wniosek się na nasuwa? Jeśli ktoś tego nie łapie jego sprawa co nie uprawnia go do pisania "wydają się celowym nadużyciem"

Zdjęcia wraz z zacytowanym tytułem Rzecznik otrzymał 30.01.2018r. ok. godz.15.25 równo ze wstawieniem na stronę.

Tytuł i zdjęcia nie wywołały w nim żadnego wzburzenia.

31.01.2018r. widziałem Rzecznika w UM i wtedy też nie poruszył tej sprawy.

Kiedy więc doszedł do wniosku, że celowo coś nadużyłem?  Sprawy komentarzy pod art. TS pominę milczeniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


31.01.2018r. Sesja Rady Miasta

Długi film o pozbawianiu funkcji w Radzie Miasta. Czyje polecenie wykonano? (film)

 

 

 


29.01.2018r. Młodzieżowa Rada Miasta (film)

 

 

 

 

 

 


19.01.2018r. Konferencja Prasowa

Wymiana pieców (film)

Budżet obywatelski i wykonanie budżetu 2017 (film)

 

 

 

 

 


09.01.2018r. Centrum Przesiadkowe Siedlce

Wystarczy wejść na googlemaps i mamy obrzydliwą Wiatę dla autobusów przy Dworcu Wschodnim Warszawa (zdjęcia niżej).

Nie mogę na nią patrzeć. 

Czekam z niecierpliwością na nasza siedlecką centralę przesiadkową (rys. niżej). Będę tam przesiadywał całymi dniami

by się pięknem zachwycać.

 

 

 

 

 

 


  08.01.2017r. Nowy Zastępca Prezydenta Miasta   (film)

Piotr Niewiadowski

 


22.12.2017r.  Św. Stanisław, kim był?

Od kilku lat chodzę na sesje Rady miasta gdzie na ścianie wisi obraz św. Stanisława.

Słyszałem z ust Prezydenta, że "rozwój" Siedlec to zasługa św. Stanisława jako patrona.

Dlaczego patronem Siedlec jest syn niemieckiego rycerza, osadnika po wyprawie krzyżowej  na Polskę?

Jeśli taki był dobry dla Polski, dlaczego nie uczono nas tego w szkole?

Pamiętam, że w szkole mówiono też , że żaden z władców Polski nie zszedł w sposób tragiczny.

Jeśli kogoś zainteresuje historia Polski (prawdziwa) odsyłam do książek na str. www pokazanych pod  datą 12.11.2017r.

oraz do wielu filmów na youtube.


22.12.2017r. Co z więzieniem.  Prezydent już to wie i działa. (wywiad z Prezydentem w TV Wschód z 21.12.2017r.

 


18.12.2017r. Sesja Rady Miasta, ARMATKA (film)

Tylko jeden Radny zainteresował się na co ARMS ma zarezerwowane 100 000zł. w budżecie 2018r.

Armatka to 1 szt. a nie kilka. Niżej aktualne na dzisiaj oferty armatek.

Czy przekonani odgórnie Radni PiS i STS nie czują się zrobieni w ...........

Tak prawdę mówiąc szukam 2 piesków i szykuję się do jazdy po obstrzelanych śniegiem drogach na Sekule.

 

 

 


18.12.2017r. Sesja Rady Miasta

Dyskusja na temat budżetu 2018 (film1) (film2) (film3)

 

 

 

 

 

 

 

 


14.12.2017r. Konferencja prasowa w UM Siedlce

Prezydent o inwestycjach (film)

Prezydent o swojej "porażce" w czasie wyborów w siedleckim PiS  (film)

Prezes ARMS  (o "miękkich imprezach" nie mówił, a bywają też twarde?)  (film)

Tak ma wyglądać Dworzec autobusowy na terenie centrum przesiadkowego (z prezentacji Naczelnika Cywika)

Czy dwa poziomy to wiele? Parking wielopoziomowy ma mieć dwa poziomy i ma być taki jak w Mostostalu, na dowód tego przedstawiono w prezentacji zdjęcia z Mostostalu. Miasto chyba strasznie jest zaskoczone przyznaną dotacją unijną. Przez kilka lat nie przygotowano

żadnej wizji, projektów. Tego co pokazano na konferencji nie przyjęto by nawet w wiosce gminnej.

tak ma wyglądać wyjazd z tunelu do ul. Składowej (z prezentacji Naczelnika Cywika) co nie ma nic wspólnego z rzeczywistością

 

 

 

 

 

 


30.11.2017r. Podpisanie umów na dofinansowania unijne (film)

(LO4 im. Żółkiewskiego i Centrum Przesiadkowe)

 

 

 

 

 

 

 

 


  29.11.2017r.  Park. Co jest grane?

Pod datą 21.11.2017r. jest tabela w której ujęto pielęgnację drzewostanu w Parku. Przez kilkanaście lat nic nie robiono

pod tym względem bo się nie opłaciło ze względu na planowaną rewitalizację.

Wczoraj i dzisiaj stwierdzam, że cos się tam dzieje.

Z rozmowy z pracującym w parku wynika, że nie ma nic wspólnego z Panem z Parysowa, "my jesteśmy z Garwolina i mamy umowę z Urzędem Miasta Siedlce".  Jest to ta sama firma która cięła drzewa na Skwerze Niepodległości i ul. Pułaskiego

(zdj. na inffoto z 19.06.2017r.)

Więc może ktoś wyjaśni co to jest za umowa (skan niżej)?

Zabieranie się za takie prace w obecnym czasie uważam za chybione.

kiedy nie widać co jest suche, martwe i kwalifikuje się do wycinki.

Prawdopodobnie ogrodnik miejski znaczył zielonymi kropkami drzewa do wycinki. Pracownicy chodzą i szukają.

Śnieg spadł i kropki poznikały.  Z tego co widziałem podczas tych prac można nieźle się uśmiać (opis pod zdjęciami)

 

Łukowate, pochylone drzewo zostało ścięte, bo miało kropki.

Pochylone drzewo przygniecione przez kłodę nie zostanie ścięte bo nie ma kropek. kłoda (leży kilka lat) nie zostanie sprzątnięta.

 

Te drzewka również nie zostaną przetrzebione bo nie zostały zaznaczone.

 

drzewko wyrastające z karpy również nie zostało zaznaczone.


24.11.2017r. Sesja Rady Miasta. (film)

Sprzedaż działki miejskiej z 90% bonifikatą.

 

 

 


21.11.2017r.  Sesja RM 24.11.2017r.   Sprawozdanie z utrzymania zieleni w mieście.

Dlaczego wyszczególnia się Plac Sikorskiego, własność ARM (dlaczego miasto płaci za utrzymanie tam porządku)?

Dlaczego wyszczególnia się Amfiteatr (własność MOK)?

Dlaczego wyszczególnia się Kaplicę (własność Parafii św. Stanisława)?

Park, tam nic się nie robi tylko kosi chwasty (od kwietnia do września) więc koszenie to 63.000zł)

Tu zapytam dlaczego nie kosi się trawy w parku? Bo tam trawa nie chce rosnąć.

Gdyby było dofinansowanie na rewitalizację parku trawa zacznie rosnąć? Myślę, że nie. Tu trzeba pracy przez kilka sezonów.

Drzewostan parkowy (31.304 zł.) równa się Pielęgnacji drzewostanu Parku Miejskiego "Aleksandria".

Umowa do 15.12.2017r.  Tu nic nie zrobiono. Jak było w parku z drzewami kilka lat temu tak samo jest obecnie.

 

 


21.11.2017r.  Sesja RM 24.11.2017r.

Czy można zostać świętym? Kto tym świętym zostanie,

Radni głosujący za, Przewodniczący Rady, czy Prezydent miasta?

Może ograbieni mieszkańcy Siedlec?

Dlaczego nie, jeśli świętym zostawało się za zgładzenie prawowitego władcy Polski,

który nie pasował Cesarzowi niemieckiemu i wybieranemu przez niego Papieżowi.


17.11.2017r. Co by rozebrać w Siedlcach dla chwały, sławy, pokazania swojej uległości.

Biorąc przykład z pomysłów posłów, rozebrania Pałacu Kultury można by coś rozebrać w Siedlcach.

Budynek Komitetu PZPR w Siedlcach. Zbudowany z cegieł rozbieranych budynków prywatnych, które można było remontować.

Można rozebrać budynek starostwa (mieścił się tam UB)

Budynek Lasów Państwowych (mieścił się tam UB)

Bibliotekę (mieściła się tam milicja obywatelska)


31.10.2017r. Sesja Rady Miasta

Wspomnienie o Honorowej Obywatelce Miasta (film)

 

 


27.10.2017r. Pożyczka

 

 


19.10.2017r. Pani Premier w Siedlcach

Pod pomnikiem (film)

Spotkanie w Białej Sali (film)

Pytanie M. Kublikowskiego (film)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


27.09.2017r. Sesja Rady Miasta

Parking na rampie i nie tylko (film)

 

 

 

 

 

 


17.09.2017r. 17 września

Przemarsz na Skwer Wileński (film)

Przemówienie Prezydenta (film)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8.09.2017r. Konferencja prasowa w UM

Prezydent Siedlec (film)

Za-ca Prezydenta S. Sochacka (film)

Przewodniczący Rady Miasta (film)

Za-ca Prezydenta J. Głowacki (film)

Prezes ARM (film)

Dyr. CKiS (film)

Dyr. MOK (film)

 

 

 

 

 


6.09.2017r. Jest ul. Pileckiego czy jej nie ma?

"Od jutra (6 września) nie będzie można przejechać ul. Składową, w obu kierunkach. Do 20-22 września prowadzone będą roboty drogowe związane z budową skrzyżowania ul. Składowej z budowaną ulicą rtm. Pileckiego będącego wylotem 3. etapu obwodnicy śródmiejskiej."

Taka informacja pojawiła się na stronie miasta i na stronie Spin.

W sekretariacie Rady MIasta, Panie powiedziały, że jest ul. Pileckiego, Rzecznik, że to tylko nazwa robocza używana przy budowie.

 

Chodzę na sesje i pamiętam, że radni głosowali nadając nazwę tunelowi (co jest potwierdzone na poniższym skanie z internetu)


30.08.2017r. Sesja Rady Miasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  26.07.2017r. Sesja Rady Miasta. 2 mln zł dla Szpitala (pożyczka)

 

 

 


27.06.2017r. Sesja Rady Miasta

Przewodniczący RM, akcja i reakcja  (film)

Z-ca Przewodniczącego RM, spec od opozycji (film)

 

 

 

 

 

 


9.06.2017r. Podpisanie umowy z wykonawcą III etapu obwodnicy (film)

 

 

 


8.06.2017r. Wawrzyn Siedlecki  (film)

 

 

 

 

 


7.06.2017r. Podpisanie umowy  Mostostal - Siedlecki "Rolnik"  (film)

 

 

 


5.06.2017r. Podpisanie umowy z wykonawcą budowy tunelu z dojazdami (film)

 

 

 

 

 


31.05.2017r. Obligacje na 19,5 mln zł.

(film cz1) (film cz2) (film cz3) (film cz4) (film cz5)

 

 

 

 


28.05.2017r. Podpisanie umowy na dotacje unijne na budowę tunelu (film)

 

 

 

 

 

 

 


3.05.2017r. 226 Rocznica Uchwalenia Konstytucji "3 Maja"

Przemarsz (film)

Preambuła (film)

Przemówienie Prezydenta (film)

Apel pamięci i salwa honorowa (film)

Kwiaty (film)

Orkiestra Wojskowa (film)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


28.04.2017r. Sesja Rady Miasta  (film) (film) (film)

 

 

 

 

 

 

 

 


27.04.2017r.   Jak flagę eksponować?  (ze str. www. miasta Siedlce)

Flaga państwowa jest pod ochroną prawną. Za jej znieważanie, niszczenie, uszkadzanie lub usuwanie grozi kara włącznie z pozbawieniem wolności. Jako jednemu z naszych symboli narodowych należy jej się szczególny szacunek.

Warto zatem pamiętać, że:

- Na fladze państwowej nie wolno umieszczać żadnych napisów ani rysunków;

- Jeśli chcemy flagę wywiesić, musi być czysta i mieć czytelne barwy, nie może być pomięta lub postrzępiona;

- Nie powinno się flagi podnosić ani wywieszać w dni deszczowe, podczas zamieci śnieżnej i przy bardzo silnym wietrze;

- Flaga nie może dotykać podłogi, ziemi, bruku lub wody;

- Na zewnątrz eksponuje się flagę tylko za dnia, po zmroku musi być dobrze oświetlona;

- Nie wolno umieszczać na maszcie więcej niż jedną flagę;

- Szerokość flagi na maszcie stojącym nie może być mniejsza niż ⅙ wysokości masztu lub większa niż ¼ wysokości masztu;

- Szerokość flagi na maszcie skośnym, umocowanym do ściany lub słup, nie może być mniejsza niż ⅙ długości masztu lub większa niż ½ długości masztu;

- Prawidłowa komenda to „Podnieść flagę!” (nigdy „Wciągnąć flagę!”);

- Flagę należy podnosić energicznie, a opuszczać powoli;

- Po ściągnięciu flagi zawsze należy ją złożyć;

- Podczas żałoby narodowej flagę opuszcza się do połowy masztu lub wywiesza z kirem;

- Na fladze nie kładzie się wieńców ani kwiatów;

- Podczas odsłaniania pomnika flaga nie może służyć jako zasłona;

- Flaga zawieszona pionowo ma pas biały zawsze z lewej strony dla patrzącego na nią (ta sama zasada dotyczy także barw narodowych – pas biały zawsze Z LEWEJ strony!);

- Nie wolno używać flagi jako opakowania;

- Polska flaga ma zawsze pierwszeństwo przed innymi flagami;

- Jeśli umieszcza się polską flagę skrzyżowaną z inną flagą, flaga państwowa musi być z lewej strony, a jej drzewce krzyżować się nad drzewcem innej flagi;

- Jedynym godnym sposobem zniszczenia zużytej flagi jest jej niepubliczne spalenie.


20.04.2017r.  Sesja nadzwyczajna Rady Miasta  (film)


 20.04.2017r. Sala Ślubów w USC po remoncie

 

 

 

 

 

 

 

 


12.04.2017r.  Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej (film)

Przemówienie Prezydenta Siedlec (film)

Lista zamordowanych z Siedlec i okolic (film)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  10.04.2017r. Rocznica katastrofy smoleńskiej  (film) (film)

 

 

 

 

 

 

 


6.04.2017r. Wystawa w holu Urzędu Miasta

 

 

 

 

 


31.03.2017r. Sesja Rady Miasta

1. List do Zarządu Województwa Mazowieckiego. (w inf. na stronie Miasta pominięto ten temat)

Treść pisma czyta Radny A.Sitnik.

Urabiać Radnych PO można ( Radny Sejmiku Tchórzewski), pisać do Marszałka nie wolno radnym (Prezydent).   (film)

2. Prezydent o siedleckich parkingach (też bym to entuzjastycznie przyjął gdyby było to 70 lat temu,

a w mieście było 500 samochodów, a nie 60 tyś.) (film) (film z widokiem parkingów)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


20.03.2017r. Nadzwyczajna Sesja RM Siedlce. Reforma Oświaty (film)

 

 

 

 


17.03.2017r. Konferencja prasowa.  Reforma szkolnictwa, Przetarg na wykończenie tunelu.  (film)

 

 

 


28.02.2017r. Sesja Rady Miasta (film)

 

 

 

 


24.02.2017r. Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta  (film)

 

 


23.01.2017r. Bloki STBS (film)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


27.01.2017r. Sesja Rady Miasta Siedlce (film)


27.01.2017r. Sesja Rady Miasta Siedlce (film)


27.01.2017r. Sesja Rady Miasta Siedlce (film)

Naczelnik o reformie oświaty


27.01.2017r. Sesja Rady Miasta Siedlce

(film) Radna M. Daniel    Zapytanie o festiwal "Pióro i Pazur"

(film) Radna M. Daniel    Zapytanie w sprawie Naczelnika

(film) Radny A. Sitnik    Zapytanie w sprawie Naczelnika

 

 

 

 

 


10.01.2017r. Konferencja plenerowa Radnego A. Sitnika (temp. -6)           (film)

 


10.01.2017r.  Komisja oświaty RM Siedlce

 

 

 

 

 

 


markopm                                                                                                                                                                                                                 Ostatnia aktualizacja   04.01.2019