Zapraszamy do Siedlec, Zwiedzamy Siedlce, Zapraszamy do Siedlec, Zwiedzamy Siedlce

 

Informacje fotograficzneFamilijne

 

 

 
    Siedlce - ul.  Pułaskiego  Spis Sklepów i firm ul. Pięknej z roku 1930   

 

Poprzednie nazwy: Warszawska, Piękna

 

Spis Sklepów i firm ul. Pięknej z roku 1930 wg. Księgi Adresowej Polski

(uwaga numeracja istniejącej przedwojennej zabudowy po wojnie została zmieniona :

np  obecny nr 13 to przedwojenny 15)

 

 

Strona Południowa

Strona Północna

Piękna 01 – Restauracja   Grochowski  M.

Piękna 01 – Spożywczy    Kukawka  Sz.

Piękna 01 – Szewc   Rozenbaum   L.    

Piękna 03 – Hotel Warszawski  Żebrowicz R.

Piękna 05 -  Agentura  Bosiacki K.  i Ekerman Sz.

Piękna 05  - Akuszerka  Ptasińska A.

Piękna 05 – Kowal  Żukowski  J.

Piękna 05 – Restauracja   Ekerman  E.

Piękna 05 – Rzeźnik   Dalczyński  H.

Piękna 05 – Rzeźnik   Wajsblat

Piękna 05 – Spirytualia   Ekerman  E.   

Piękna 07 – Jadłodajnia Zakrzewska  Z.

Piękna 07 –  Fryzjer  Dłużycki  W.

Piękna 07 – Kamasznik  Bergman M.

Piękna 07 – Kości   Rozebbogien  D.

Piękna 09 – Fryzjer  Kinasiewicz  P.

Piękna 09 – Hotel Angielski  Zylberman  Sz.

Piękna 09 – Kinematograf  Światowid

Piękna 09 – Komisja Opieki  Społecznej

Piękna 09 – Zboża   Federman  M.

Piękna 11 – Hotel Podlaski   Wyszkowski  H.

Piękna 11 – Spożywczy  Mandelbaum  J.

Piękna 11 – Spożywczy   Rynecki  D.

Piękna 15 – Hotel Viktorja   Popek  A.

Piękna 17 – Apteka  Szczuka A.

Piękna 17 -  Napoje bezalkoholowe   Bujnik  A.

Piękna 19 – Jadłodajnia   Międzyrzecka L.

Piękna 19 – Obuwie   Słuszny  P.

Piękna 19 – Szewc      Słuszny  P.

Piękna 21 – Fryzjer  Modli  R.

Piękna 23 – Akuszerka Węgłowska U.

Piękna 23 – Herbaciarnia  Goldfarb   S.

Piękna 24 – Żydowska Sp-nia Ogrodniczo-Rolnicza

Piękna 25 – Felczer  Szwarc  I.

Piękna 25 – Fryzjer   Szwarc I.

Piękna 25 – Szkło i porcelana      Rubinsztain   S.

Piękna 25 – Trykotaże       Liberman  S.

Piękna 27 – Biuro Matrymonialne   Liwerant  M.

Piękna 27 – Malarz   Zonszajn E.

Piękna 27 – Manufaktura   Safirsztein  S.

Piękna 27 – Obuwie  Sabniewicz  A.

Piękna 27 – Szewc      Szprynger  Sz.

Piękna 27 – Pudełka  Skałka  J.

Piękna 29 – Wiśnia  J.

Piękna 29 – Opał   Blas  B.

Piękna 29 – Rzeźnik   Waksztejn

Piękna 33 – Fryzjer  Modli  M.

Piękna 35 – Czapki  Szmuklarz  B.

Piękna 35 -  Fryzjer   Ajzenberg  M.

Piękna 35 – Kamasznik  Goldferd  M.

Piękna 35 – Spożywczy   Jubiler  U.

Piękna 37 – Fryzjer Szwarc  H.

Piękna 37 – Kamasznik Wajeman  N.

Piękna 39 – Manufaktura  Grynszpan F.

Piękna 41 – Czapki  Białylew  M.

Piękna 41 – Obuwie  Kleiman  B.

Piękna 41 – Owocarnie   Goldsztern  P.

Piękna 41 – Piekarnia  Ekhajzer  Ch.

Piękna 41 – Tytoniowe  Wyroby     Malin   B.

Piękna 41 – Ubrania  Gotowe   Słodziarz

Piękna 41 – Wody Gazowane   Plachecki

Piękna 41 – Zboża    Czysteoko

Piękna 43 – Czapki  Micner  S.

Piękna 43 – Fryzjer  Lewin

Piękna 43 – Piwio  Fajnholc  W.

Piękna 45 – Piekarnia   Gruszka  D.

Piękna 45 – Piekarnia   Mordzka  B.

Piękna 45 – Spożywczy   Muszkies  F.

Piękna 47 – Krawiec  Jabłoński M.

Piękna 47 – Ubrania  Gotowe  Grynszpan  Sz.

Piękna 49 – Cukiernia  Asz  D.

Piękna 49 – Fryzjer  Wajntraub A.

Piękna 49 – Piekarnia   Asz   D.

Piękna 49 – Piwiarnia  Asz D.

Piękna 53 – Konfekcja   Wilk

Piękna 53 – Powszechna Sp-nia Kredytowa

Piękna 55 – Kapelusze  Wilk L.

Piękna 55 – Krawiec   Woda  J.

Piękna 57 – Farby  Segal A.

Piękna 57 – Krawiec  Sklarz  D.

Piękna 57 – Ubrania  Gotowe   Sukiennik  U.

Piękna 59 – Herbaciarnia  Kuprt  J.

Piękna 59 – Ślusarz   Kloncarz   A. 

Piękna 61 – Przybory Szewskie    Bernfeld   M.

Piękna 61 – Szewc      Kozeniewski  A.

Piękna 63 – Biuro Matrymonialne  Kramarz  W.

Piękna 63 – Przybory Szewskie   Rynecki   D.

Piękna 63 – Skóry    Chrynowicki   A.

Piękna 63 – Spożywczy   Sukiennik  I.

Piękna 63 – Ubrania  Gotowe   Zając  W.

Piękna 67 – Piekarnia   Zonszajn  L.

Piękna 67 – Rymarz   Himelfarb  F.

Piękna 67 – Rzeźnik    Dworsz  M.

Piękna 67 – Rzeźnik    Wajnberg  Sz.

Piękna 67 – Skóry    Rozenblum   S.

Piękna 69 – Jadłodajnia  Gutowski

Piękna 69 – Kamasznik   Kozienicki  N.

Piękna 71 – Spożywczy  Guldyn  F.

Piękna 71 – Spożywczy    Alfred   Ch.

Piękna 73 – Rymarz    Gursztejn

Piękna 73 – Szewc      Trzmielina   Sz.

Piękna 73 – Szewc    Blusztyn  Sz.

Piękna 75 – Skóry    Borensztein  N.

Piękna 75 – Przybory Szewskie  Lewita  E.

Piękna 77 – Rymarz   Srebrnik  Mej.  

Piękna 77 – Spożywczy     Kornfeld H.

Piękna 79 – Szczotkarz Jęczmień  M.

Piękna 79 – Przybory Szewskie  Grohar  T.

Piękna 79 – Szewc   Rowak  Sz.

Piękna 81 – Kamasznik  Kornicki A.

Piękna 81 – Kamasznik  Winderman  J.

Piękna 81 - Krawiec  Rygman  I.

Piękna 81 – Nabiał  Czosnek P. 

Piękna 81 – Skóry   Morgensztern  A.

Piękna 81 – Skóry    Konicki  A.

Piękna 81 – Spożywczy   Sokołowska  Ch.

Piękna 81 – Stolarz    Orzeł   M. 

Piękna 83 – Farby  Mendelson  Ch.

Piękna 83 – Kamasznik  Wunderbaum Sz.

Piękna 83 – Smary Wyrób  Mendelsohn    F.

Piękna 83 – Spożywczy    Szrajbman  B.

Piękna 83 – Stolarz    Orzeł  Sz.

Piękna 85 – Galanterja  Fridman  Ch.

Piękna 85 – Galanterja  Rozenbaum  D.

Piękna 85 – Oleje i Smary   Ekhajzer  A.

Piękna 85 – Rymarz   Ekhajzer  L.

Piękna 85 – Skóry    Gefen  Ch.

Piękna 85 – Szewc   Kurnicka  G.

Piękna 85 – Skóry    Krajeman  N.

Piękna 85 – Ślusarz     Jabłonka  J.

Piękna 85 – Tytoniowe  Wyroby     Cukier  H. G.

 

Piękna 04 – Restauracja  Maciejewski   A.

Piękna 06 - Fryzjer  Grynszpan  M.

Piękna 06 – Herbaciarnia  Hebel  H.

Piękna 06 – Krawiec  Kohn  A.

Piękna 06 – Obuwie    Krawiec  A.

Piękna 06 – Oleje i Smary  Gluksberg L. 

Piękna 06 – Piwiarnia  Lichtenpach  P.

Piękna 06 – Skóry   Dzik   A.

Piękna 10 – Piekarnia  Kohen  W.

Piękna 12 – Jubiler  Bursztyn Sz.

Piękna 12 – Krawiectwo Damskie   Pięknawieś  R.

Piękna 12 – Krawiec  Tabakman  M.

Piękna 12 – Skóry    Lew   N.

Piękna 12 – Stolarz    Osina  J.

Piękna 14 – Szkło i porcelana     Morgensztern   J. 

Piękna 14 – Żelazo     Szyfer  T.

Piękna 18 – Kamasznik  Frydman

Piękna 18 – Manufaktura    Mintz M. 

Piękna 18 – Skóry     R.

Piękna 20 – Kamasznik  Szmuklarz D.

Piękna 20 – Krawiec   Zonszajn  P.

Piękna 22 – Tytoniowe  Wyroby    Steinberg  H.

Piękna 24 – Żydowska Sp-nia Ogrodniczo-Rolnicza

Piękna 26 – Spożywczy  Milberg  A. 

Piękna 28 – Krawiec Grynszpaan H.

Piękna 28 – Stolarz    Baranek

Piękna 28 – Ubrania  Gotowe   Gildsztejn  H.

Piękna 30 – Spożywczy    Kowalik  I.

Piękna 36 – Materiały piśmienne  Liwerant  

Piękna 36 – Piekarnia   Mestowska  A.

Piękna 36 – Przybory Szewskie     Szenkier  N.

Piękna 36 – Spożywczy   Rowak  Ch.

Piękna 36 – Ubrania  Gotowe  Sukiennik  J.

Piękna 38 – Szewc     Altman  D.

Piękna 38 – Tytoniowe  Wyroby    Ekhauz   M.

Piękna 38 – Ubrania  Gotowe   Ungier  G.

Piękna 38 – Ubrania  Gotowe    Zajac   M.

Piękna 38 – Żelazo   Rajchenbach  Bcia 

Piękna 40 – Biuro Ekspedycyjne   Liberman Sz.

Piękna 40 – Maszyny Rolnicze   Wyczółkowski   B.

Piękna 40 – Spożywczy   Zalewski  M.

Piękna 40 – Ubrania  Gotowe  Borensztajn

Piękna 40 – Zegarmistrz   Borensztejn   M.

Piękna 42 – Przybory Szewskie   Goldwasser  Ch.

Piękna 42 – Skóry    Bach  M.

Piękna 42 – Szewc   Jarzymowski  J.  

Piękna 44 – Skóry    Frejlich  Z.

Piękna 44 – Spożywczy   Rynecki  S.

Piękna 46 – Biuro Ekspedycyjne   Gotheff M.

Piękna 46 – Skóry    Sokołowski  J.

Piękna 46 – Spożywczy  Gurfinkiel G.

Piękna 46 – Spożywczy   Perelman  I.

Piękna 48 – Rymarz    Kamienny   B.

Piękna 48 – Szewc   Mendelbaum   S.

Piękna 49 – Cukiernia  Asz  D.

Piękna 49 – Fryzjer  Wajntraub A.

Piękna 49 – Piekarnia   Asz   D.

Piękna 49 – Piwiarnia  Asz D.

Piękna 50 – Kamasznik  Wunderbaum  Z.

Piękna 52 – Spożywczy  Wasserman  K.

Piękna 52 – Tytoniowe  Wyroby     Nisman  Ch.

Piękna 54 – Piekarnia   Fajdencwajg  Sz.

Piękna 54 – Spożywczy    Wusserman  J.

Piękna 54 – Szewc      Sebor  Sz.

Piękna 54 – Ubrania  Gotowe   Gingold

Piękna 58 – Biuro Ekspedycyjne   Borychowscy M. i  L.

Piękna 58 – Kamasznik  Goldfinger  Sz.

Piękna 60 – Herbaciarnia  Dmowski Fr.

Piękna 60 – Krawiec  Rubinszta  H.

Piękna 60 – Szewc    Kozienicki  A.    

Piękna 60 – Zboża    Kramarz  M.

Piękna 62 – Gremplarnia  Epelbaum  N.

Piękna 62 – Kaszarnia  Grynszpanowa Z.

Piękna 62 – Spożywczy   Rozenkern E.

Piękna 62 – Szewc     Konopny  L.

Piękna 64 – Szewc   Biderman  K.

Piękna 65 – Kamasznik  Chryniewiecki I.

Piękna 65 – Malarz  Garbarz M.

Piękna 66 -  Herbata  „XEwig” Warszawskie Importowe Towarzystwo

Piękna 66 – Kolonjalne art.  Bieliński S.

Piękna 66 – Spożywczy  Mandelbaum  M.

Piękna 68 – Jadłodajnia Olędzka S.

Piękna 68 – Restauracja   Wróblewski  Z.

Piękna 68 – Rymarz     Flancbaum  J.

Piękna 68 – Spożywczy    Zatorski D.

Piękna 68 – Stolarz    Rydel   M.

Piękna 68 – Szewc   Jarzymowski  

Piękna 68 – Tytoniowe  Wyroby    Cukier   G.

Piękna 68 – Tytoniowe  Wyroby      Jęczmień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie sklepu żydowskiego w Siedlcach (z prawej chyba sznurowadła, na górze chyba guziki w pudełkach)

zdjęcie wyk. przez żołnierza niemieckiego przed 1942r.

Zdj. jest ściągnięte z ebay w dniu 6.07.2009r.

 

Opracowanie  M.Przeździak   17.01.2009r.

 

markopm                                                                                                                                                                                                                 Ostatnia aktualizacja   31.08.2012